Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Що таке річний план перевірок і чому він важливий для мене?

Вас як власника бізнесу (незалежно від того, працюєте Ви як фізична особа-підприємець (ФОП) чи з використанням юридичної особи (наприклад, ТОВ, ПП і т.д.) очевидно хвилює, чи доведеться Вам (і коли саме) витрачати свій час у зв'язку з проведенням перевірки Вашого бізнесу тим чи іншим органом державного контролю.

Перш за все, зауважимо, що перевірки бувають плановими та позаплановими.

Прогнозувати позапланові перевірки складно, оскільки здебільшого вони настають через настання певних неприємних обставин. Тому про них поговоримо лише побіжно.

Планова перевірка за визначенням є заздалегідь запланованим візитом державного інспектора, що здійснюється згідно з річним планом перевірок.

Річний план перевірок – це перелік суб’єктів господарювання, яких конкретна інспекція має намір перевірити наступного року (наступного за роком, в якому такий план складається).

Слід зауважити, що кожна інспекція (а їх в Україні нараховується більше 30-ти) складає свій власний річний план перевірок. Тому Ваш бізнес може фігурувати у планах одразу кількох інспекцій.

Найважливішою у всій цій історії є обов'язковість оприлюднення відповідних річних планів, тож у Вас є можливість дуже легко з'ясувати, інспектори яких органів контролю планують завітати до Вас з плановими перевірками.

Коли можна побачити річний план на наступний рік?

Органи контролю повинні підготувати і оприлюднити проекти своїх річних планів на наступний рік не пізніше 15 жовтня поточного року. Це правило не розповсюджується на органи, для яких законодавством передбачена інша процедура підготовки плану перевірок (наприклад, Державну фіскальну службу).

Однак, проект плану, підготовлений до 15 жовтня, ще не є остаточним – до нього можуть бути внесені зміни. Наприклад, може бути змінена дата початку перевірки суб’єкта господарювання, якщо він потрапив до комплексної перевірки (що таке комплексні перевірки – див. нижче).

Не пізніше 1 грудня кожна інспекція повинна затвердити свій річний план перевірок на наступний рік. Саме цей затверджений річний план є остаточним.

Джерело: частина 1 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Після 1 грудня на Інспекційному порталі відсутні річні плани деяких органів контролю (навпроти їх назви стоїть нуль). Що це означає?

Це означає, що в наступному році такі органи не здійснюватимуть планових перевірок. Проте, це не стосується позапланових заходів – вони можуть бути проведені за наявності підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Увага! Це правило, знову ж таки, не стосується деяких органів, щодо яких встановлені особливі правила. До них належить Державна фіскальна служба та Державна авіаційна служба.

Чи має право інспекція вносити зміни в затверджений річний план, наприклад, додати суб’єкта господарювання для перевірки?

Ні,  не має. Однак інспекція може виправляти технічні помилки в річному плані. Відповідні зміни також вносяться, якщо суб’єкт господарювання змінив своє найменування.

Джерело: частина 1 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Що я можу довідатися з річного плану перевірок, крім найменувань суб’єктів господарювання, яких перевірятимуть?

Крім найменувань суб’єктів господарювання, річні плани перевірок містять також багато іншої важливої інформації:

адресу (адреси), за якою (якими) проводитиметься перевірка;

код ЄДРПОУ та ступінь ризику суб’єкта господарювання, якого перевірятимуть;

предмет перевірки;

дату початку перевірки;

кількість днів (тривалість) перевірки.

Як саме Ви можете скористатися цією інформацією, читайте далі.

Я знайшов помилку в найменуванні або коді ЄДРПОУ свого суб’єкта господарювання чи іншу неточність в інформації про нього. Мої дії?

У такому разі Ви можете повідомити про це орган контролю. У річний план можна вносити технічні правки та зміни в назві суб’єкта господарювання.

До відома: Найменування суб’єкта господарювання має обов’язково бути зазначене в направленні на перевірку - документі, який повинен пред’явити інспектор при проведенні перевірки. Суб’єкт господарювання має право не допустити інспектора до проведення перевірки, якщо пред’явлене ним направлення не відповідає вимогам Закону (наприклад, містить неправильні дані про суб’єкта господарювання).

Джерело: частина 3 статті 7; стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

У річному плані зазначені кілька адрес суб’єкта господарювання – що це означає?

Таким чином позначаються ті об’єкти або відокремлені підрозділи (філії, представництва) суб’єкта господарювання, куди інспектор прийде з перевіркою.

Закон дозволяє проводити перевірку всіх відокремлених підрозділів одночасно (разом з головним офісом). Інспекція також може обрати для перевірки тільки деякі відокремлені підрозділи або об’єкти. Наприклад, інспекція може перевірити відділення банку по всій Україні одночасно, а може обрати лише кілька відділень, щодо яких буде здійснена перевірка. Однак це не означає, що інспекція може перевірити кілька відокремлених підрозділів в 2019 році, а ще частину – в 2020 році (детальніше про періодичність проведення планових перевірок – див. питання про ступінь ризику). Тому важливо, яку саме адресу чи адреси зазначив орган контролю в річному плані – за цими адресами перевірка і відбуватиметься.

Джерело: частина 1 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Чому важливий «предмет перевірки»?

Це вказівка на сферу питань, які буде перевіряти інспектор під час перевірки. Від того, який предмет перевірки зазначений в річному плані, залежить, що інспектор може перевіряти, а що - ні. Конкретний перелік питань, що перевірятимуться, визначається для кожної сфери контролю у так званому чек-листі, складеному відповідно до затвердженої уніфікованої форми.

Знаючи предмет перевірки, Ви можете заздалегідь знати, які саме вимоги законодавства перевірятиме інспектор. Для цього Вам потрібно знайти відповідну уніфіковану форму акта на сторінці інспекції. Для Вашої зручності всі уніфіковані форми актів зібрані на Інспекційному порталі за посиланням:

https://inspections.gov.ua/document/index?documentType=act_inspection_document

Наприклад, якщо інспектор Держпраці перевіряє підприємство в рамках державного гірничого нагляду, він повинен перевіряти виконання вимог, перерахованих тільки в уніфікованому акті для сфери державного гірничого нагляду.

Що означає «дата початку здійснення заходу» в річному плані перевірки?

Мова іде про дату, від якої починає відраховуватися строк проведення перевірки. Інспектор не має права розпочати перевірку, зазначену в річному плані, раніше цієї дати.

Що означає «строк здійснення заходу»?

Це кількість робочих (не календарних!) днів, протягом яких може здійснюватися перевірка, починаючи з дати початку перевірки. Продовження строку планової перевірки не допускається Законом.

Якщо з будь-яких підстав планова перевірка не проведена у передбачений планом період часу, інспектор не може провети планову перевірку в інші дні відповідного року.

Наприклад, дата початку перевірки підприємства призначена на 4 лютого, і строк її проведення визначений тривалістю 5 робочих днів. Отже, лише протягом цього часу, з 4 лютого по 8 лютого 2019 року, інспектор має провести планову перевірку. Він може завершити перевірку раніше – наприклад, 6 лютого, однак не має права продовжити строк перевірки, скажімо, до 11 лютого.

Джерело: частина 5 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Чому для різних підприємств встановлений різний строк проведення перевірок?

Це залежить від того, до якої категорії суб’єктів господарювання вони належать (важливо не плутати категорію суб'єкта господарювання з його ступенем ризику!). Є чотири категорії суб’єктів господарювання: великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Розподіл за категоріями здійснюється за двома критеріями: кількість працівників та річний дохід (детальніше про це – у статті 55 Господарського кодексу України).

Якщо підприємство належить до суб’єктів великого або середнього підприємництва, строк проведення перевірки не може бути довшим, ніж 10 робочих днів (але може бути коротшим!). Для суб’єктів мікро- та малого підприємництва цей строк не може перевищувати 5 робочих днів.

Джерело: частина 5 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

На що впливає ступінь ризику суб'єкта господарювання?

За Законом є три ступені ризику суб’єктів господарювання – високий, середній і незначний. Від того, до якого ступеня ризику належить суб’єкт господарювання, залежить як часто його перевірятимуть в рамках планових перевірок та який перелік питань перевірятимуть.

За загальним правилом суб'єкти господарювання, які належать до високого ступеня ризику, перевіряються не частіше 1 разу на 2 роки (але можуть перевірятися рідше); середнього – 1 разу на 3 роки, і незначного – не частіше 1 разу на 5 років.

Одне і те саме підприємство може належати до різних ступенів ризику для різних інспекцій (сфер контролю). Наприклад, у 2019 році підприємство перевірятимуть Держпраці і Державна екологічна інспекція. Держпраці віднесла це підприємство до високого ступеня ризику, а Державна екологічна інспекція – до незначного. Це означає, що наступна планова перевірка Держпраці для цього підприємства відбудеться не раніше 2021 року, а для Державної екологічної інспекції – 2024 року. Знову ж таки, нагадаємо, що за наявності підстав протягом цього часу можуть відбутися позапланові перевірки підприємства як з боку Держпраці, так і Державної екологічної інспекції.

Джерело: частина 2 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

За якими показниками суб’єкти господарювання поділяються за ступенями ризику?

Кожна інспекція має критерії, за якими вона розподіляє суб’єктів господарювання за ступенями ризику. Інспекція не може застосовувати якісь інші критерії при розподілі суб’єктів господарювання за ступенями ризику, ніж ті, що затверджені для неї Кабінетом Міністрів України.

Для Вашої зручності всі чинні критерії оцінки ризику зібрані на Інспекційному порталі за посиланням:

https://inspections.gov.ua/document/index?documentType=risk_criteria_document

 

Джерело: частина 2 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Скільки є річних планів перевірок?

Кожний інспекційний орган повинен скласти свій річний план перевірок. Окремі інспекції здійснюють контроль у кількох сферах – для кожної з них затверджується окремий річний план перевірок.

Якщо згідно з законодавством певні контрольні функції передано від інспекцій органам місцевої влади (тобто міським, селищним, сільським радам – як у випадку Державної служби архітектурно-будівельного контролю), такі органи теж складають свої річні плани перевірок.

Де можна знайти річні плани перевірок?

На Інспекційному порталі (https://inspections.gov.ua/) – див. розділ «Плани органів ДНК (ДНК - державного нагляду (контролю))» - «Річні плани».

Як з'ясувати, чи перевірятимуть мій бізнес у 2019 році?

На головній сторінці Інспекційного порталу скористайтеся пошуком – виберіть 2019 рік та вкажіть найменування або код ЄДРПОУ свого суб’єкта господарювання.

До речі, так само легко Ви можете дізнатися відповідну інформацію про будь-якого іншого суб'єкта господарювання.

На Інспекційному порталі є річні плани перевірок всіх інспекцій?

Ні, не всіх. На Інспекційному порталі розміщуватимуться річні плани тих органів контролю, на яких розповсюджується дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Наразі таких органів є 34 (див. нижче).

Державна служба України з питань праці

Державна екологічна інспекція України

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державна служба геології та надр України

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державна фіскальна служба України

Державна авіаційна служба України

Міністерство внутрішніх справ України

Державне агентство рибного господарства України

Державна служба України з безпеки на транспорті

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державна архівна служба України

Служба безпеки України

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії

Міністерство охорони здоров'я України

Пенсійний фонд України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Державне агентство лісових ресурсів України

Міністерство освіти і науки України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Державна служба якості освіти України

Міністерство соціальної політики України

Державне агентство України з питань кіно

Міністерство фінансів України

Державне космічне агентство України

Державна служба морського та річкового транспорту України.

А для чого тоді комплексний план?

Якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план двох (або більше) інспекцій, вони повинні провести таку перевірку одночасно, а не приходити окремо. Така перевірка називається комплексною.

Відповідно, план комплексних перевірок є переліком суб’єктів господарювання, щодо яких будуть проведені комплексні перевірки. У такому плані крім даних з річних планів зазначені також ті інспекції, які проводитимуть перевірку, і дата її початку,.

Скільки є комплексних планів?

План комплексних заходів є одним-єдиним для всіх інспекційних органів, його затверджує Державна регуляторна служба.

Як створюється план комплексних заходів?

Автоматично, за допомогою відповідного модуля інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Система аналізує завантажені інспекціями річні плани, після чого усі підприємства, внесені до річних планів різних інспекцій, автоматично переносяться до комплексного плану.

Де знайти комплексний план?

Комплексний плани Ви знайдете на Інспекційному порталі за посиланням: https://inspections.gov.ua/complex-plan/index (розділ “Плани органів ДНК” - Комплексний план”).

Якщо суб’єкт господарювання не потрапив до річних планів, то наступного року його не перевірятимуть?

Щодо такого суб'єкта планових перевірок не буде. При цьому вкотре звертаємо увагу, що за наявності відповідних підстав може бути проведено позапланові перевірки. Такими підставами, наприклад, є скарги громадян до контролюючого органу або настання аварії на підприємстві. Їх вичерпний перелік міститься в частині 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Чи можна відмовитися від комплексної перевірки?

Якщо Вас з тих чи інших причин не влаштовує формат комплексної перевірки, коли кілька органів одночасно перевіряють Ваше підприємство, Ви можете відмовитися від її проведення. Для цього Вам треба звернутися з письмовим зверненням до Державної регуляторної служби. У ньому Вам не потрібно пояснювати мотиви такої відмови.

У такому разі Ваше підприємство буде виключене із комплексного плану перевірок на наступний рік. Звісно, це не означає, що планові перевірки не відбудуться. Просто органи прийдуть з перевірками в різний час - той, який був передбачений в їх річних планах до того, коли система автоматично підібрала час комплексної перевірки.

Увага! Таке письмове звернення варто подати до Державної регуляторної служби до 15 листопада 2018 року! Це дата, коли Державна регуляторна служба затверджує комплексний план перевірок. Теоретично його можна подати і пізніше, але якщо станеться вже після затвердження органами контролю своїх річних планів, фактично перевірка все одно відбудеться усіма інспекціями одночасно згідно з датами у відповідних річних планах.

TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну