Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Перелік ризиків

ЦільНебезпекаНаслідокКритерії ризику
    
Життя та здоров’я людини (O1)застосування суб’єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час провадження таких видів діяльності: забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян; здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів; здійснення контролю безпеки умов праці; здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів
 1. смерть людини
 2. шкода, завдана здоров’ю людини
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)
 1. моральна шкода, завдана споживачам
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)фактична кількість фасованого товару в упаковці не відповідає його номінальній кількості, зазначеній на упаковці
 1. моральна шкода, завдана споживачам
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)застосування суб’єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час виконання топографо-геодезичних, картографічних і гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою
 1. моральна шкода, завдана споживачам
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)застосування суб’єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час виконання топографо-геодезичних, картографічних і гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою
 1. збитки, завдані споживачам
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо)
 1. збитки, завдані споживачам
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)фактична кількість фасованого товару в упаковці не відповідає його номінальній кількості, зазначеній на упаковці
 1. збитки, завдані споживачам
Навколишнє природнє середовище (O4)застосування суб’єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час здійснення контролю стану навколишнього природного середовища
 1. шкода, завдана навколишньому природному середовищу внаслідок понаднормованого викиду (скидання) забруднюючих речовин у зв’язку з недостовірними результатами вимірювань
Національна безпека держави (O5)застосування суб’єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час виконання робіт із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством
 1. шкода, завдана інтересам держави у зв’язку з недостовірними результатами вимірювань
Інші суспільні інтереси (O6)застосування суб’єктами господарювання засобів вимірювальної техніки, які своєчасно не пройшли повірку та/або застосовуються із порушенням правил експлуатації, під час обчислення сум податків і зборів, податкового та митного контролю
 1. недоотримання податків до державного та місцевих бюджетів у зв’язку з недостовірними результатами вимірювань
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну