Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Перелік ризиків

ЦільНебезпекаНаслідокКритерії ризику
    
Навколишнє природнє середовище (O4)забруднення та засмічення земель
 1. погіршення якісного стану земель
Навколишнє природнє середовище (O4)нездійснення тимчасового збереження та визначення порядку обліку відходів виробництва, що містять корисні компоненти
 1. знищення або пошкодження геологічних об’єктів
 2. знищення об’єктів рослинного і тваринного світу
Навколишнє природнє середовище (O4)незаконне добування об’єктів тваринного світу
 1. знищення об’єктів тваринного світу
Навколишнє природнє середовище (O4)незаконне добування об’єктів тваринного світу
 1. знищення об’єктів тваринного світу
Навколишнє природнє середовище (O4)експлуатація пилогазоочисного обладнання з порушенням вимог природоохоронного законодавства
 1. забруднення атмосферного повітря
Навколишнє природнє середовище (O4)господарське використання деградованих і малопродуктивних земель, які є екологічно небезпечними та економічно неефективними, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію та які є небезпечним для здоров’я та перебування людей
 1. погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище
Навколишнє природнє середовище (O4)забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами під час користування надрами
 1. накопичення хімічних і радіоактивних речовин у водоймах і ґрунтах
 2. отруєння об’єктів рослинного і тваринного світу
Навколишнє природнє середовище (O4)порушення умов проведення робіт, пов’язаних з відтворенням об’єктів тваринного світу та водних біоресурсів
 1. розповсюдження небезпечних захворювань об’єктів тваринного світу та водних біоресурсів
 2. знищення об’єктів аборигенної фауни
Навколишнє природнє середовище (O4)вилучення з природного середовища занесених до Червоної книги України об’єктів тваринного світу
 1. знищення об’єктів тваринного світу та водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України
Навколишнє природнє середовище (O4)самовільне використання природних ресурсів на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду та/або неналежне здійснення охорони об’єктів природно-заповідного фонду
 1. знищення природних ресурсів природно-заповідного фонду та/або занесених до Червоної книги України об’єктів рослинного світу
Навколишнє природнє середовище (O4)використання земельної ділянки за відсутності державної реєстрації прав на неї
 1. погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище
Навколишнє природнє середовище (O4)пошкодження водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушення правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи
 1. погіршення якісного стану водних ресурсів
 2. шкода, заподіяна водним біоресурсам
 3. руйнування екосистеми водного об’єкта
Навколишнє природнє середовище (O4)нездійснення заходів з рибозахисту на водозаборах гідроспоруд
 1. знищення водних біоресурсів
Навколишнє природнє середовище (O4)недотримання умов утримання диких тварин, занесених до Червоної книги України, в неволі або напіввільних умовах або використання диких тварин у видовищних заходах
 1. незаконне використання об’єктів тваринного світу
Навколишнє природнє середовище (O4)порушення правил використання лісових ресурсів
 1. виснажливе використання лісових ресурсів, деградація лісових насаджень
Навколишнє природнє середовище (O4)недотримання режиму використання територій, що підлягають особливій охороні
 1. погіршення (знищення) корисних властивостей земель, негативний вплив на навколишнє природне середовище
Навколишнє природнє середовище (O4)невпровадження водозберігаючих технологій, зокрема оборотних систем водопостачання, а також нездійснення водоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів
 1. нераціональне використання та виснаження водних ресурсів
 2. шкода, заподіяна водним біоресурсам
Навколишнє природнє середовище (O4)порушення умов дозволу на спеціальне використання, а саме недотримання лімітів забору та використання води
 1. перевищення лімітів забору та використання води
 2. неекономне використання водних ресурсів
Навколишнє природнє середовище (O4)накопичення відходів
 1. забруднення земельних та водних ресурсів
 2. забруднення атмосферного повітря
 3. транскордонне забруднення водотоків
Навколишнє природнє середовище (O4)знесення та недостатнє відтворення зелених насаджень
 1. зниження норми зелених насаджень на одного жителя населеного пункту до недопустимих показників
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну