Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Перелік ризиків

ЦільНебезпекаНаслідокКритерії ризику
    
Життя та здоров’я людини (O1)опромінення людини
 1. шкода, завдана здоров’ю людини (детерміністичні та стохастичні ефекти радіаційного опромінення) смерть людини
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)неналежна якість послуг з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки
 1. недостатня кваліфікація персоналу ядерної установки
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)неналежна якість послуг з підготовки персоналу з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
 1. недостатній рівень фізичного захисту об’єкта у сфері використання ядерної енергії
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)неналежна якість продукції, порушення технології виконання робіт і надання послуг у сфері використання ядерної енергії
 1. збитки, завдані споживачу продукції, робіт і послуг у сфері використання ядерної енергії зниження культури безпеки
Навколишнє природнє середовище (O4)неконтрольоване потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище
 1. радіоактивне забруднення навколишнього природного середовища
Національна безпека держави (O5)дії, пов’язані з незаконним обігом (використанням) ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
 1. диверсії з використанням джерел іонізуючого випромінювання, порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї чи створення загрози таких дій
Національна безпека держави (O5)аварійне зниження потужності чи відключення енергоблоків атомних електростанцій
 1. припинення (розлад) функціонування об’єднаної енергетичної системи України
Національна безпека держави (O5)радіаційна аварія (крім промислової)
 1. погіршення міжнародного іміджу держави
Національна безпека держави (O5)перевищення граничних меж опромінення населення
 1. деградація генофонду України внаслідок проявів ефектів радіаційного опромінення у майбутніх поколіннях
Інші суспільні інтереси (O6)перевищення граничних меж опромінення персоналу
 1. збитки, завдані особі внаслідок втрати нею можливості роботи з джерелами іонізуючого випромінювання
Інші суспільні інтереси (O6)радіаційна аварія (крім промислової)
 1. витрати державного та місцевого бюджетів на усунення наслідків радіаційної аварії та/чи на виплату компенсацій юридичним і фізичним особам за ядерну шкоду
Загальна інформація
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну