Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС
Згідно з Методикою розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) форма акту містить розділ "Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід".
Ці оцінки вносяться в систему разом з результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) та відображаються у вигляді середнього балу органу та його територіальних підрозділів.

Державна інспекція ядерного регулювання України

  • 706
    Всього проведено перевірок
  • 323
    Перевірок
    з приписами
Професійна компетентність
Доброчесність інспектора

Територіальні органи

Перевірки, в яких був задіяний Контролюючий орган

Показані 1-10 із 308 записів.
ДатаСуб'єкт господарюванняКод суб’єктаПредмет перевіркиПорушення
   
16-10-2018Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»14312223Будівництво та введення в експлуа-тацію ядерної підкритичної установ-ки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керуєтьсяприскорювачем електронів».Вироб-ництво та використання джерел іоні-зуючого випромінювання, поводжен-ня з радіоактивними відходами, пере-везення радіоактивних матеріалів. Пе-реробка радіоактивних відходів Сис-тема обліку та контролю ядерних ма-теріалів
10-09-2018Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України23724640Експлуатація ядерної установки Виробництво та використання джерел іонізуючого випромінювання
25-06-2018Державне спеціалізоване підприємство «Одеський держав-ний міжобласний спеціальний комбінат»13923077Переробка та зберігання радіоактивних відходів3
01-12-2018Державне спеціалізоване підпри-ємство «Центральне підприємст-во з поводження з радіоактивни-ми відходами»37197102Переробка радіоактивних відходів.Експлуатація сховищ для захоро-нення радіоактивних відходів Фізичний захист16
14-05-2018Державне спеціалізоване під-приємство «Львівський ДМСК»03061545Перевезення радіоактивних матеріалів
10-09-2018Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»14308322Перевезення радіоактивних матеріалівВикористання джерел іонізуючого випромінювання
24-09-2018Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський ДМСК»03060801Система обліку та контролю ядерних матеріалів
23-07-2018Товариство з обмеженою відпо-відальністю «Центр промислової діагностики та контролю»33543574Система обліку та контролю ядерних матеріалівВикористання джерел іонізуючого випромінювання
10-12-2018Державне спеціалізоване підприємство «Харківський ДМСК»03062071Система обліку та контролю ядерних матеріалів. Використання джерел іоні-зуючого випромінювання, поводжен-ня з радіоактивними відходами, переве-зення радіоактивних матеріалів.
22-01-2018Комунальний заклад «Прикарпатський клінічний онкологічний центр»13648033Використання джерел іонізуючого випромінювання2

Інспектори

TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну