Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняОльшановська Наталія Владиславівна
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 21008, Вінницька обл., місто Вінниця ВУЛИЦЯ АКАДЕМІЧНА буд. 58 кв. 28
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)**********
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Ступінь ризикуВисокий
Строк здійснення заходу1
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуДоручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Дата доручення2019-03-20
Номер доручення6934/1/1-19

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-06-05591-ОНаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-06-07 10:002019-06-07 15:001

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2019-06-07 005.0204.19

Дата початку заходу
Номер акту005.0204.19
Дата акту2019-06-07
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 5 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
1В інструкції з охорони праці №2 про організацію безпечного ведення робіт в електроустановках, затвердженій наказом №1 від 17.09.2018 р. відсутні наступні розділи: розділ ,Зимоги безпеки перед початком роботи”; розділ „Вимоги безпеки під час роботи”; - розділ „Вимоги безпеки після закінчення роботи”; - розділ „Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях”, що є порушенням п.4 розділу П НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
 1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
 2. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 9, 1998-01-29
 1. 13
 2. п.4 розділу ІІ
2Після проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівникам дільниці по технічному обслуговуванню ліфтів особа, яка проводила інструктаж, не уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці про допуск до роботи працівників, що є порушенням п. 6.10. НПАОП 0.00- 4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
 1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
 2. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 15, 2005-01-26
 1. 18
 2. п. 6.10
3На підприємств, де застосовують засоби захисту, ведеться "Журнал обліку та зберігання засобів захисту" з порушенням вимог додатку 1 до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». Наявність і стан усіх засобів захисту не перевіряється періодичним оглядом не рідше 1 разу на 6 міс. працівником, який відповідає за їхній стан, із записом результатів огляду в журнал. Засоби захисту, що видані для індивідуального користування, не реєструються в журналі обліку та зберігання засобів захисту, що є порушенням п. 4.4.2. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
 1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
 2. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 253, 2001-06-05
 1. 13
 2. п. 4.4.2
4Ізолювальний інструмент, покажчики напруги до 1000 В, не маркуються доступними засобами із записом результатів випробувань у "Журнал обліку та зберігання засобів захисту", що є порушенням п. 4.4.8. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
 1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
 2. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 253, 2001-06-05
 1. 13
 2. п. 4.4.8
5Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) не визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно- правових актів з охорони праці, що є порушенням п. 7.4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
 1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
 2. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 15, 2005-01-26
 1. 18
 2. п. 7.4

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Так
Дата вручення2019-06-07

Розпорядчі документи

Припис від 2019-06-07 25.0204.19

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіВручено
Дата вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представникові2019-06-07
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документТронець О.В.
Файл розпорядчого документаСкачати

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-5 із 5 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) В інструкції з охорони праці №2 про організацію безпечного ведення робіт в електроустановках, затвердженій наказом №1 від 17.09.2018 р. відсутні наступні розділи: розділ ,Зимоги безпеки перед початком роботи”; розділ „Вимоги безпеки під час роботи”; ..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, 13; Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 9, 1998-01-29, п.4 розділу ІІТак
22) Після проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівникам дільниці по технічному обслуговуванню ліфтів особа, яка проводила інструктаж, не уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на р..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, 18; Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 15, 2005-01-26, п. 6.10Так
33) На підприємств, де застосовують засоби захисту, ведеться "Журнал обліку та зберігання засобів захисту" з порушенням вимог додатку 1 до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». Наявність і стан усіх засобів захисту не перевіря..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, 13; Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 253, 2001-06-05, п. 4.4.2Так
44) Ізолювальний інструмент, покажчики напруги до 1000 В, не маркуються доступними засобами із записом результатів випробувань у "Журнал обліку та зберігання засобів захисту", що є порушенням п. 4.4.8. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахи..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, 13; Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 253, 2001-06-05, п. 4.4.8Так
55) Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) не визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно- правових актів з охорони праці, що є порушенням п. 7.4. ..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, 18; Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Накази міністерств та інших центральних органів влади, 15, 2005-01-26, п. 7.4Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено

Історія змін

АтрибутСтаре значенняНове значенняДатаПідстава зміни перевірки
Дата початку2019-06-072019-07-08 17:07:09
Планова тривалість12019-07-08 17:07:09
Стан перевіркиЗапланованоПроведено2019-07-08 17:07:09
Дата завершення2019-06-072019-07-08 17:07:09
ПосадаФОП2019-07-08 17:07:09
ПІБОльшановська Н.В.2019-07-08 17:07:09
Номер акту, складеного за результатами перевірки005.0204.192019-07-08 17:07:09
Час початку10:002019-07-08 17:07:09
Час завершення15:002019-07-08 17:07:09
Дата акту, складеного за результатами перевірки2019-06-072019-07-08 17:07:09
Форма заходу державного нагляду (контролю)12019-07-08 17:07:09
Засобами аудіотехніки02019-07-08 17:07:09
Засобами відеотехніки02019-07-08 17:07:09
Засобами аудіотехніки02019-07-08 17:07:09
Засобами відеотехніки02019-07-08 17:07:09
Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?12019-07-08 17:07:09
Дата вручення2019-06-072019-07-08 17:07:09
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну