Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівМісцезнаходження суб'єкта господарювання: 75554, Херсонська обл., Генічеський район, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ ШАБОВТИ, будинок 23

Місце провадження господарської діяльності (об'єкти): с.Генічеська Гірка, вул. Набережна, 40(База відпочинку «Дніпро» ПП «ПСП «Україна» )
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)31013360
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)
Ступінь ризику
Строк здійснення заходу2
Примітки

Суб'єкт господарювання

Об'єкти, що перевіряються

НазваАдреса
База відпочинку «Дніпро» ПП «ПСП «Україна» с.Генічеська Гірка, вул. Набережна, 40

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуПодання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Вхідний номер реєстрації заяви4211/01-08
Дата заяви2019-06-10

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-06-18720НаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-06-20 10:002019-06-21 16:002

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2019-06-21 35

Номер акту35
Дата акту2019-06-21
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 17 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
17  Не складена схема руху (шляхи пересування) по території господарчої частини оздоровчого закладу транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок тощо, що є порушенням  п.2.7 НПАОП 0.00-7.11-12
  1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
  1. ст. 13
16Не надані акти технічного огляду будівель та споруд пансіонату  та придатність їх до подальшої експлуатації , що є порушення  п.1.1. розділ ІІІ НПАОП 0.00-7.11-12
  1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
  1. ст. 13
15Не надані акти чергових профілактичних випробувань електроустановок (опору заземлюючих пристроїв, опору металевого зв`язку, опору ізоляції та повного опору петлі фаза-нуль), що є порушенням п. 1.1.6, п.1.1.7.       НПАОП 40.1-1.21-98
  1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
  1. ст. 13
14Не надані акти обстеження та випробування в роботі обладнання харчоблоку,  з метою визначення технічного стану та придатності до безпечної експлуатації. Результати випробувань повинні бути письмово зафіксовані і підготовлені для надання  уповноваженим органам на їх вимогу, що є порушенням п.1.3. розділ VІ НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
  1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
  1. ст. 13
13Не проведено інструктаж  на першу групу з електробезпеки працівникам оздоровчого закладу, що є порушенням п.2.1.3  НПАОП 0.00-1.21-98.
  1. Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14
  1. ст. 13

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Ні

Розпорядчі документи

Припис від 2019-06-21 35-105

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіВручено
Дата вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представникові2019-06-21
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документ
Файл розпорядчого документаСкачати

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-5 із 17 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) Під час прийняття на роботу новоприйняті працівники не ознайомлюються під розпис з умовами праці та про наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки  їх впливу на здоров’я  та про права працівників на пільги та..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, ст. 5Так
22)   Програма вступного інструктажу не доопрацьована з урахуванням особливостей роботи оздоровчого комплексу та не затверджена директором, що є порушенням п.6.3 НПАОП 0.00-4.12-05  «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питан..., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, ст. 18Так
33)  Не визначено наказом роботодавця перелік професій працівників, що мають проходити стажування на робочому місці перед початком самостійної роботи. що є порушенням п.6.11 НПАОП 0.00-4.12-05, Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, ст. 18Так
44)  Не розроблені програми стажування для новоприйнятих працівників, відповідно до професій та робіт, що виконуються  в закладі (не розроблені програми для працівників харчоблоку. електротехнічних працівників,), що є порушенням п.7.6 НПАОП 0.00-4.12-05., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, ст. 18Так
55) Допуск до стажування новоприйнятих працівників не оформляється наказом, у наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище відповідального за проведення стажування, що є порушенням п.7.1 п.7.3 НПАОП 0.00-4.12-05., Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 1992-10-14, ст. 18Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну