Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОРЕНДНИМИ ВІДНОСИНАМИ "БРАЖЕНСЬКЕ"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 12312, Житомирська обл., Черняхівський район, село Браженка ВУЛИЦЯ МИРУ буд. 39
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)13561450
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)
Ступінь ризику
Строк здійснення заходу1
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуПеревірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Дата розпорядчого документу2019-05-27
Тип розпорядчого документуПрипис
Номер розпорядчого документу147/0036ПР/03/01/-19

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-06-14188НаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-06-27 10:002019-06-27 15:001

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяТакТак
Дата початку2019-04-102019-05-23
Дата завершення2019-04-162019-05-24
Акт перевірки70/0028АП/02/01/-19147/0051АП/02/01/-19
ПриписВидававсяВидавався
Вимоги приписуНе виконаноНе виконано

Акт від 2019-06-27 188/0070АП/02/01/-19

Номер акту188/0070АП/02/01/-19
Дата акту2019-06-27
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-1 із 1 запису.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
1Су­бєкт го­спо­да­рю­ва­н­ня ви­ко­ри­сто­вує зе­мель­ні ді­лян­ки (за­про­е­кто­ва­ні під по­льо­ві до­ро­ги) сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, ко­му­наль­ної фор­ми вла­сно­сті на за­галь­ну пло­щу 4,00 га на те­ри­то­рії Се­ле­цької сіль­ської ради Чер­ня­хів­сько­го ра­йо­ну без будь яких рі­шень ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня чи ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди про пе­ре­да­чу вка­за­них зе­мель­них ді­ля­нок в ко­ри­сту­ва­н­ня. При­пис №147/​0036ПР/​03/​01/-​19 від 27.05.2019 ПСПО "Бра­жен­ське" не ви­ко­на­но
  1. Земельний кодекс України, Кодекс України, 2768-III, 2001-10-25
  2. Про державний контроль за використанням та охороною земель, Закон, 963-IV, 2003-06-19
  1. ст.ст. 125-126
  2. ст. 1

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Так
Дата вручення2019-06-27
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну