Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділівМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, будинок 56
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)31167067
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Ступінь ризику
Строк здійснення заходу10
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуПеревірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Опис порушеньДотримання вимог природоохоронного законодавства
Дата розпорядчого документу2017-11-28
Тип розпорядчого документуприпис
Номер розпорядчого документу4-8477-10-3

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-03-26378-ПНаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2019-03-28 09:252019-04-10 09:2510

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяТакНі
Дата початку2017-11-08
Дата завершення2017-11-21
Акт перевірки08.11.2017 - 21.11.2017
ПриписВидавався
Вимоги приписуНе виконано

Акт від 2019-04-10 253/2-10/19

Номер акту253/2-10/19
Дата акту2019-04-10

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 9 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
9Статистична звітність по формі 2-ТП (повітря) та розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку складається не в повному обсязі
 1. Про охорону атмосферного повітря, Закон України, 2707-XII, 1992-10-16
 2. Про охорону навколишнього природного середовища України, Закон України, 1264-XII, 1991-06-25
 1. 10
 2. 24
8діючий дозвіл не відповідає фактичному стану підприємства за обсягом виробництва продукції
 1. 10,11
7За результатами аналізу наданих документів та візуального обстеження території підприємства було встановлено, що на підприємстві є в наявності обладнання, яке є джерелом утворення викиду та, яке не обліковане в матеріалах інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємства. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від даних джерел утворення викидів, відсутній
 1. Про охорону атмосферного повітря, Закон України, 2707-XII, 1992-10-16
 1. 10,11
6Підприємством не забезпечено приймання та утилізація використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція підприємства, не укладено угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію
 1. Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05
 1. 17,31
5За візуальним оглядом встановлено факт змішування відходів різного морфологічного стану
 1. Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05
 1. 17, 33, 34

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Так
Дата вручення2019-04-10

Розпорядчі документи

Припис від 2019-04-17 4-3713-2-3

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіВручено
Дата вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представникові2019-04-17
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документ

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-5 із 9 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) Проектна документація з розділом ОВНС, щодо влаштування, ремонту, оновлення умов провадження діяльності, технічне переоснащення, реконструкції виробничих цехів з відповідними погодженнями, в тому числі висновок оцінки впливу на довкілля (висновок державно..., Про охорону навколишнього природного середовища України, Закон України, 1264-XII, 1991-06-25, 20-2,51Надати матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище щодо влаштування, ремонту, реконструкції виробничих цехів з відповідними погодженнями2019-05-06Так
22) Локальні очисні споруди стічних вод відсутні. підприємством не вживаються достатні заходи з охорони вод, Водний кодекс України, Кодекс України, 213/95-ВР, 1995-06-06, 42, 44, 95,98; Про охорону навколишнього природного середовища України, Закон України, 1264-XII, 1991-06-25, 51Запровадити здійснення достатніх заходів із запобігання забруднення водних об'єктів стічними (зливовими, сніговими) водами, що відводяться з території підприємства2019-06-01Так
33) Промділянка розташована в зоні впливу потенційних забруднювачів навколишнього середовища (джерела викидів, місця зберігання сировини та відходів, рух транспорту). Зазначені факти свідчать про можливий негативний вплив промділянок на стан підземних гориз..., Водний кодекс України, Кодекс України, 213/95-ВР, 1995-06-06, 44,105; Земельний кодекс України, Кодекс України, 2768-ІІІ, 2001-10-25, 164; Про охорону земель , Закон України, 962-IV, 2003-06-19, 35Забезпечити контроль за якісним станом підземних горизонтів та грунтів промділянок через мережу спостережувальних свердловин2019-07-01Так
44) Облік відходів за формою 1-ВТ ведеться, статистичну звітність за формою 1 відходи (річна) складається, технічні паспорти відходів розроблено, реєстрові картки об’єктів утворення відходів ведуться, моніторинг місць утворення, зберігання відходів не здійсню..., Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05, 17, 32, 33, 34; Про охорону навколишнього природного середовища України, Закон України, 1264-XII, 1991-06-25, 55Забезпечити в повному обсязі здійснення моніторингу місць утворення, зберігання і видалення відходів Укласти договори щодо утилізації всіх відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів у відповідності до вимог законодавства 2019-07-01Так
55) За візуальним оглядом встановлено факт змішування відходів різного морфологічного стану, Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05, 17, 33, 34Не допускати змішування відходів різного морфологічного стану2019-05-06Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено

Санкції

Санкція Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом від 2019-05-23

Порушенняпорушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу
НПА, яким передбачено санкціюПро охорону атмосферного повітря
Стаття, частина, пункт, підпункт, абзац НПА, яким передбачено санкцію78 ч.1
Тип передбаченої санкціїШтраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Інформація щодо наявності негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства (опціонально)Відсутні
Тип негативних наслідків, спричинених порушенням законодавстваЕкологічна шкода
Орган, який застосовує санкціюКонтролюючий орган

Інформація щодо документа КО про застосування санкції

Тип документа КО про застосування санкціїПостанова
Дата документа КО про застосування санкції2019-05-23
Номер документа КО про застосування санкції07807

Розмір санкції

Сума в грн.136,00

Інформація щодо оскарження документа КО про застосування санкції

Наявність адміністративного оскарження документа КО про застосування санкціїНе оскаржувався

Резюме перевірки

Статус Проведено
Тип перевірки Позапланова
Контролюючий орган Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області
Дати 2019-03-28 - 2019-04-10
Сфера контролю Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів
Розпорядчі документи Так
Санкції Так

Навігаційне меню

TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну