Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані з плану перевірок

ГрафаЗ річного плануЗ комплексного плануз ЄДР
Найменування суб’єкта господарюванняПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)2308336523083365
Адреса реєстрації суб’єкта господарювання54055, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, будинок 67
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарюванняМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 54055, м. Миколаїв, ВУЛИЦЯ СЕВАСТОПОЛЬ-СЬКА, будинок 67
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю) з річного планудодержання законодавства при провадженні господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (моніторинг призначених органів з оцінки відповідності стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами)
Ступінь ризикуНезначний
Планова дата початку здійснення заходу2019-07-08
Строк здійснення заходу5

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-06-11993НаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняПлановий строк проведенняФактичний строк проведення
2019-07-08 09:152019-07-12 14:0055

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2019-07-12 4

Номер акту4
Дата акту2019-07-12
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 7 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
7За результатами вибіркової перевірки справ з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 (далі – Технічний регламент №35) було виявлено справу з оцінки відповідності посудин для зберігання кріогенних газів (вертикальні та горизонтальні) вимогам Технічного регламенту № 35 за модулями В (експертиза типу) та D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу), за результатами яких видано сертифікат експертизи типу № UA.TR.027.00001-18 (модуль В) та сертифікат відповідності № UA.TR.027.00003-18 (модуль В+D). Водночас процедура оцінки відповідності за модулем В передбачає видачу сертифіката експертизи типу, а за модулем D призначений орган за результатами проведення аудиту системи управління якістю повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки. Відповідно до пункту 48 Технічного регламенту №35 оцінка відповідності обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту проводиться виробником або його уповноваженим представником - резидентом України чи особою, що відповідає за введення обладнання в обіг (далі - постачальник), із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), визначених Постановою № 1585. Постанова № 1585 втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» (далі – Постанова № 95). Модулем В (експертиза типу), визначеним Постановою №95, передбачено, що за результатами виконання призначеним органом з оцінки відповідності зазначеної процедури оцінки відповідності він видає заявнику сертифікат експертизи типу. Модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу), визначеним Постановою №95, передбачено, що за результатами виконання призначеним органом з оцінки відповідності зазначеної процедури оцінки відповідності він повідомляє виробнику про прийняте рішення, яке містить висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки системи управління якістю виробника. При цьому, вказаним модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) не передбачено видачі призначеним органом з оцінки відповідності сертифіката відповідності на продукцію, оскільки в рамках виконання зазначеної процедури оцінки відповідності оцінюється система управління якістю. Це свідчить про не відповідність ПрАТ «МЕТЦ» вимогам абзацу п’ятого пункту 4 Спеціальних вимог в частині наявності у персоналу органу з оцінки відповідності, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, досвіду із складання, зокрема сертифікатів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.
 1. Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13
 1. абзац п’ятий пункт 4
6За результатами вибіркової перевірки справ з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 (далі – Технічний регламент №35) було виявлено справу з оцінки відповідності посудин для зберігання кріогенних газів (вертикальні та горизонтальні) вимогам Технічного регламенту № 35 за модулем В (експертиза типу) та D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу), за результатами яких видано сертифікат експертизи типу № UA.TR.027.00001-18 (модуль В) та сертифікат відповідності № UA.TR.027.00003-18 (модуль В+D). При цьому, зазначені сертифікати було видано ПрАТ «МЕТЦ» на підставі протоколів випробувань ВЦ, у сфері акредитації якої відсутні нормативні документи, на відповідність яким проводились випробування зазначеної продукції, а саме: НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» та СОУ МПП 71.120-217:2009 «Посудини та апарати сталеві зварні. Загальні технічні умови». Аналогічні порушення виявлені у документації щодо проведених ПрАТ «МЕТЦ» робіт з оцінки відповідності, за результатами яких видано сертифікат експертизи типу № UA.TR.027.00015-17. Це свідчить про системність порушення ПрАТ «МЕТЦ» вимог пункту 2 Спеціальних вимог в частині провадження діяльності з оцінки відповідності із забезпеченням технічної компетентності
 1. Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13
 1. пункт 2
5Пунктом 10 Процедури № П.СУ-112:2019 «Опис процедур, що застосовується при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском» (далі – Процедура № П.СУ-112) визначено опис процедури оцінки відповідності за модулем С (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва за результатами проведених випробувань продукції під наглядом через довільні інтервали часу). Підпунктом 10.8 пункту 10 Процедури № П.СУ-112 передбачено, що в рамках виконання відповідної процедури оцінки відповідності випробування продукції проводяться за необхідності. При цьому, пунктом 55 Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 (далі – Технічний регламент №35) визначено, що призначений орган з оцінки відповідності в рамках виконання вказаної процедури оцінки відповідності проводить, зокрема дослідження та випробування продукції під своїм наглядом через довільні інтервали часу. Крім того, підпунктом 10.11 пункту 10 Процедури № П.СУ-112 передбачено, що у разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання , зокрема призупиняється дія сертифіката. Проте, пунктом 55 Технічного регламенту №35 передбачено, що у рамках виконання вказаної процедури оцінки відповідності у разі коли один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган з оцінки відповідності вживає в межах своєї компетенції заходів для приведення обладнання, що працює під тиском, у відповідність з такими вимогами і не передбачає призупинення дії жодних сертифікатів, оскільки їх видання за результатами вказаної процедури оцінки відповідності не передбачено. Зазначене свідчить про те, що ПрАТ «МЕТЦ» не відповідає вимогам першого речення абзацу четвертого пункту 3 Спеціальних вимог в частині наявності у нього в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії продукції, щодо якої його призначено, необхідних описів процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур
 1. Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13
 1. перше речення абзац четвертий пункт 3
4Пунктом 10 Процедури № П.СУ-111:2019 «Опис процедур, що застосовується при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі» (далі – Процедура №П.СУ-111) визначено опис процедури оцінки відповідності, а саме відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок котлів, яка не передбачена Технічним регламентом водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 (далі – Технічний регламент №748), та на здійснення якої не призначено ПрАТ «МЕТЦ». Відповідно до статті 25 Закону оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюється у випадках і шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в таких технічних регламентах. При цьому, згідно з частиною першою статті 41 Закону призначені органи повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах. Оскільки процедура оцінки відповідності - відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок котлів, яка визначена пунктом 10 Процедури №П.СУ-111, не передбачена Технічним регламентом №748, діяльність ПрАТ «МЕТЦ» за вказаною процедурою не відноситься до діяльності, яка здійснюється цим товариством як призначеним органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності за цим Технічним регламентом. У зв’язку з цим, ПрАТ «МЕТЦ» не дотримано вимоги другого реченням абзацу четвертого пункту 3 Спеціальних вимог визначено в частині застосування призначеним органом з оцінки відповідності відповідних правил, методик, настанов та процедур, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність
 1. Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13
 1. Друге речення абзац четвертий пункт 3
3За результатами вибіркової перевірки справ з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 (далі – Технічний регламент №748) було виявлено справу з оцінки відповідності стосовно видачі сертифікату експертизи типу № UA.TR.027.00063-18 з терміном дії 13.06.2018 до 12.06.2020, роботи з оцінки відповідності за яким проведено за модулем В (перевірка типу) на продукцію серійного виробництва. Пунктом 7 Технічного регламенту №748 встановлено, що виробник або його уповноважений представник проводить оцінку відповідності водогрійних котлів вимогам щодо їх коефіцієнта корисної дії із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), що встановлені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.10. 2003 № 1585 (далі – Постанова 1585). Згідно з пунктом 8 Технічного регламенту №748 для проведення оцінки відповідності коефіцієнта корисної дії водогрійних котлів серійного виробництва, що працюють на газоподібному паливі, за вибором виробника використовується модуль В (перевірка типу) у комбінації з модулем С (відповідність типу) або модулем D (забезпечення належної якості виробництва), або модулем E (забезпечення належної якості продукції), або модулем F (перевірка продукції). Модулем В (перевірка типу), визначеним Постановою 1585 (у редакції, що діяла на момент прийняття Технічного регламенту №748) передбачено, що одним з обов’язкових етапів проведення робіт з оцінки відповідності за цією процедурою оцінки відповідності, зокрема є проведення призначеним органом з оцінки відповідності випробувань продукції. Заявка на проведення оцінки відповідності була подана до ПрАТ «МЕТЦ» 10.05.2018 на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту №748 за модулем В. Зазначений сертифікат експертизи типу виданий ПрАТ «МЕТЦ» на підставі протоколу випробувань ВЦ № 155-17 від 12.09.2017, виданого до дати подачі заявки на проведення оцінки відповідності. Це свідчить про те, що під час проведення ПрАТ «МЕТЦ» процедури оцінки відповідності за модулем В (перевірка типу) не було забезпечено проведення випробувань продукції, що є порушення процедури оцінки відповідності. Тим самим, ПрАТ «МЕТЦ» не відповідає вимогам пункту 2 Спеціальних вимог щодо провадження діяльності з оцінки відповідності належним чином та частини першої статті 41 Закону щодо проведення оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в Технічному регламенті №748
 1. Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13
 2. Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15
 1. пункт 2
 2. частина перша стаття 41 Закону

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Ні

Розпорядчі документи

Припис від 2019-07-12 4

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіВручено
Дата вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представникові2019-07-12
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документГенеральний директор приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр" Бойченко Ірина Миколаївна
Файл розпорядчого документаСкачати

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-5 із 6 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
12) На сьогодні у ПрАТ «МЕТЦ» відсутній договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15, абзац п’ятий підпункт 1 пункт 1 стаття 32 ЗаконуКеруючись статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-07-26Так
23) За результатами вибіркової перевірки справ з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 (далі – ..., Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13, пункт 2; Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15, частина перша стаття 41 ЗаконуКеруючись статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-07-26Так
34) Пунктом 10 Процедури № П.СУ-111:2019 «Опис процедур, що застосовується при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі» (далі – Процедура №П.СУ-111) виз..., Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13, Друге речення абзац четвертий пункт 3Керуючись статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-07-26Так
45) Пунктом 10 Процедури № П.СУ-112:2019 «Опис процедур, що застосовується при проведенні робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском» (далі – Процедура № П.СУ-112) визначено опис процедури оці..., Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13, перше речення абзац четвертий пункт 3Керуючись статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-07-26Так
56) За результатами вибіркової перевірки справ з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 (далі – Технічний регламент №35) бу..., Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, Постанова, 56, 2016-01-13, пункт 2Керуючись статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-07-26Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну