Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані з плану перевірок

ГрафаЗ річного плануЗ комплексного плануз ЄДР
Найменування суб’єкта господарюванняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ОМЕГА"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ОМЕГА"
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)3914431439144314
Адреса реєстрації суб’єкта господарювання03186, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА, будинок 5, офіс 714
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарюванняМісцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: 03186, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА, будинок 5, офіс 714
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю) з річного планудодержання законодавства при провадженні господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (моніторинг призначених органів з оцінки відповідності стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами)
Ступінь ризикуНезначний
Планова дата початку здійснення заходу2019-04-01
Строк здійснення заходу5

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2019-03-21460НаказСкачати

Результати

Форма заходу державного нагляду (контролю)Перевірка

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняПлановий строк проведенняФактичний строк проведення
2019-04-01 09:302019-04-05 15:0055

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2019-04-05 2

Номер акту2
Дата акту2019-04-05
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 10 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
10Частиною третьою статті 42 Закону визначено, що призначений органи з оцінки відповідності повинен виконувати додаткові обов’язки стосовно надання інформації, передбаченої технічними регламентами та визначеними у них процедурами оцінки відповідності. Абзацом першим пункту 8 додатку 3 до Технічного регламенту визначено обов’язок призначеного органу з оцінки відповідності інформувати орган, що призначає (Мінекономрозвитку), зокрема про видані ним сертифікати експертизи типу (та/або про будь-які доповнення до них). При цьому, до Мінекономрозвитку у період дії рішення про призначення ООВ «ОМЕГА» органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту зазначеної інформації не надходило. Таким чином, ООВ «ОМЕГА» не виконує обов’язку, передбаченого частиною третьою статті 42 Закону та абзацом першим пункту 8 додатку 3 до Технічного регламенту.
 1. Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15
 2. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Постанова, 1077, 2015-12-16
 1. Частина третя статті 42
 2. абзац перший пункту 8 додатку 3
9Частина перша статті 41 Закону визначає, що призначені органи з оцінки відповідності повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах. Пунктом 68 Технічного регламенту також встановлено, що призначені органи з оцінки відповідності проводять оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними в додатку 3 до Технічного регламенту. Так додатком 3 до Технічного регламенту, який описує процедуру експертизи типу (модуль В), передбачено, що заявка може бути подана уповноваженим представником виробника за умови наявності у нього документа, що засвідчує надання йому таких повноважень виробником. Водночас у справі Інд. № 0064/18 від 15.02.2018 на дату подання заявки (15.02.2018) та видачі сертифіката експертизи типу (07.03.2018) був відсутній документ, що засвідчує надання заявнику повноважень виробником бути його уповноваженим представником та виконувати від його імені дії, пов’язані з проведенням оцінки відповідності певного обладнання на відповідність вимогам Технічного регламенту. У справах № 0328/18 від 07.08.2018, № 0408/18 від 01.10.2018, № 0378/18 від 21.09.2018, № 0420/18 від 02.10.2018 та інших відсутній документ, що засвідчує надання заявнику повноважень виробником бути його уповноваженим представником та виконувати від його імені дії, пов’язані з проведенням оцінки відповідності певного обладнання вимогам Технічного регламенту. Крім того, додатком 3 до Технічного регламенту, який описує процедуру експертизи типу (модуль В), не передбачено супроводження знаку відповідності технічним регламентам ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, який був залучений до виконання цієї процедури. Так, у справі Інв. № 0112/17 від 18.05.2017 міститься Угода щодо надання права на застосування номеру ООВ «ОМЕГА» (Ліцензійна угода) № 0112-17 від 03.07.2017, пунктом 1 якої передбачено, що ООВ «ОМЕГА» надає право нанесення його номеру (109) поряд із Національним знаком відповідності на певну продукцію стосовно якої їм видано сертифікат експертизи типу UA.TR.109.E.0112-17 від 03.07.2017, що є порушенням вимог Технічного регламенту. Зазначене свідчить про системність порушення вимог частини першої статті 41 Закону та пункту 68 Технічного регламенту.
 1. Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15
 2. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Постанова, 1077, 2015-12-16
 1. Частина перша статті 41
 2. пункт 68
8Абзацом другим пункту 63 Технічного регламенту визначено обов’язок призначеного органу з оцінки відповідності брати участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з пунктом 76 Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також провадить діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи, як загальних настанов. Наказом Мінекономрозвитку від 13.02.2017 № 179 утворено секторальну групу призначених органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання. ООВ «ОМЕГА» призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту наказом Мінекономрозвитку від 06.03.2017 № 332. З 06.03.2017 по теперішній час ООВ «ОМЕГА», за наданою ним інформацією, не брав участь у роботі зазначеної секторальної групи, чим порушив вимоги абзацу другого пункту 63 Технічного регламенту.
 1. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Постанова, 1077, 2015-12-16
 1. Абзац другий пункту 63
7Абзацами першим та третім пункту 60 Технічного регламенту встановлено, що персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності повинен мати, зокрема, знання вимог, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять. Згідно з підпунктом 1 пункту 3 Технічного регламенту його дія не поширюється на обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355. За результатами вибіркової перевірки справ було виявлено справи, оцінка відповідності за якими була проведена ООВ «ОМЕГА») з порушенням, а саме було проведено оцінку відповідності обладнання, на яке не поширюється дія Технічного регламенту: справи Інв. № 0378/18 від 21.09.2018, № 0420/18 від 02.10.2018, № 0406/18 від 01.10.2018, № 0064/18 від 15.02.2018, № 0328/18 від 07.08.2018, № 0490/18 від 12.11.2018, № 0112/17 від 18.05.2017, № 0408/18 від 01.10.2018, а поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355. Крім того, у другій примітці до підпункту 4.2.2 пункту 4.2 Інструкції визначено, що якщо основним способом підтвердження відповідності є результати випробувань випробувальної лабораторії, акредитованої в національній системі акредитації України, то комплект технічної документації може бути скорочений (за узгодженням з ООВ «ОМЕГА» переліком), але у всякому разі має містити документи щодо загального опису пристрою, переліку стандартів, застосованих повністю або частково, та результати проведених випробувань. Проте, абзацом першим пункту 13 Технічного регламенту, зокрема, визначено, що виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 2 або додатку 3 до Технічного регламенту. Підпунктом 3 пункту 3 додатка 3 до Технічного регламенту, який регламентує проведення процедури експертизи типу (модуль В), визначено, що у заявці на експертизу типу, яка подається виробником (уповноваженим представником) призначеному органу з оцінки відповідності повинна міститись, зокрема, технічна документація, яка містить достатню інформацію для проведення оцінки відповідності апаратури вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеної апаратури, та повинна включати належний аналіз та оцінку ризику (ризиків). Технічна документація повинна містити як мінімум такі елементи: загальний опис апаратури; ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо; описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень та схем, та функціонування апаратури; список стандартів, застосованих повністю та частково, включених до відповідного переліку національних стандартів, а в разі, коли зазначені стандарти не були застосовані – описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до відповідного переліку, у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані; результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо; протоколи випробувань. Також, у підпункті 4.2.2 пункту 4.2 Інструкції зазначено, що разом із заявкою надається комплект технічної документації (документи мають бути завірені згідно вимог ДСТУ 4163-2003), а саме, зокрема, доручення виробника (для уповноваженої особи) або інвойс (для імпортера). Водночас згідно із додатком 3 до Технічного регламенту, який регламентує проведення процедури експертизи типу (модуль В), визначено, що заявка подається або виробником, або його уповноваженим представником, а не імпортером. Із зазначеною Інструкцією ознайомлені такий персонал ООВ «ОМЕГА», відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності: Богданович, Колченко, Швець, Сидорчук, Жайворонок. Таким чином, у персоналу ООВ «ОМЕГА», відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, відсутнє знання вимог Технічного регламенту, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять, зокрема в частині обов’язкового складу технічної документації.
 1. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Постанова, 1077, 2015-12-16
 1. Абзаци перший та третій пункту 60
6Другим реченням абзацу четвертого пункту 59 Технічного регламенту встановлено, що призначений орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність. Підпунктами 4.2.10 та 4.2.11 пункту 4.2 Інструкції І.П2-03/2 (редакція 04) «Порядок проведення робіт з оцінки відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» (далі – Інструкція) передбачено, що за бажанням заявника ООВ «ОМЕГА» бере на облік декларацію про відповідність, яку складає виробник, для чого на наносить на таку декларацію своє найменування, ідентифікаційний номер, дату обліку та обліковий номер декларації. Взяття на облік декларацій про відповідність призначеним органом з оцінки відповідності не передбачене Технічним регламентом і може здійснюватися виключно за межами діяльності ООВ «ОМЕГА» як призначеного органу з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту. Відповідно до пункту 1.1 Інструкції вона регламентує порядок проведення ООВ «ОМЕГА» робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту. Також в документації, пов’язаної з оцінкою відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту (далі – справа) (наприклад, справа Інв. №0408/18 від 01.10.2018) містяться: -Рішення № 0408-18 від 01.10.2018 за заявкою на проведення оцінки відповідності Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, пунктом 2 якого передбачено, що схема (модель) оцінки відповідності міститиме, зокрема, облік декларації про відповідність за бажанням заявника; -Рішення щодо оцінки відповідності (сертифікації) № 0408-18 від 18.10.2018, згідно з яким взято на облік декларацію про відповідність з присвоєнням їй ідентифікаційного номеру UA TR 109.DЕ 0408-18. Аналогічні рішення виявлені в інших справах, зокрема Інв. № 0490/18 від 12.11.2018, № 0328/18 від 07.08.2018, № 0064/18 від 15.02.2018, № 0406/18 від 01.10.2018 та інших, що свідчить про системність виявленого порушення. У зв’язку з цим, у ООВ «ОМЕГА» відсутні процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність.
 1. Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Постанова, 1077, 2015-12-16
 1. Абзац четвертий пункту 59

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Так
Дата вручення2019-04-05

Розпорядчі документи

Припис від 2019-04-05 2

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіВручено
Дата вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представникові2019-04-05
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документЯнович Валентина Іванівна – начальник управління оцінки відповідності та технічних регламентів департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку, голова комісії
Файл розпорядчого документаСкачати

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-4 із 4 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) Другим реченням абзацу четвертого пункту 73 Технічного регламенту встановлено, що орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду радіообладнання, щодо яких він був призначений, повинен мати відпові..., Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання, Постанова, 355, 2017-05-24, Друге речення абзацу четвертого пункту 73Керуючись статтею 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-05-06Так
22) Частина перша статті 41 Закону визначає, що призначені органи з оцінки відповідності повинні проводити оцінки відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у відповідних технічних регламентах. Пунктом 82 Технічного регламенту також ..., Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15, Частина перша статті 41; Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання, Постанова, 355, 2017-05-24, пункт 82Керуючись статтею 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-05-06Так
33) Частиною третьою статті 42 Закону визначено, що призначений органи з оцінки відповідності повинен виконувати додаткові обов’язки стосовно надання інформації, передбаченої технічними регламентами та визначеними у них процедурами оцінки відповідності. Абза..., Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15, Частина третя статті 42; Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання, Постанова, 355, 2017-05-24, абзац перший пункту 8 додатку 2 та абзац перший пункту 15 додатку 3Керуючись статтею 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-05-06Так
44) Частиною третьою статті 42 Закону визначено, що призначений органи з оцінки відповідності повинен виконувати додаткові обов’язки стосовно надання інформації, передбаченої технічними регламентами та визначеними у них процедурами оцінки відповідності. Абза..., Про технічні регламенти та оцінку відповідності, Закон України, 124-19, 2015-01-15, Частина третя статті 42; Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання, Постанова, 355, 2017-05-24, абзац третій пункту 8 додатку 2Керуючись статтею 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" зобов'язуємо усунути виявлені порушення2019-05-06Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняВиконано
ПриміткаІнформація про усунення порушень надано до Мінекономрозвитку в письмовій формі листом товариства з обмеженою відповідальністю "Випробувальний центр "Омега" від 02.05.2019 № 037/19 (вхідний від 03.05.2019 № 07/30411-19)
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну