Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА/ТАТАРСЬКА, будинок 3/7
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)33750826
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)Неподання суб''єктом господарювання документів обов'язкової звітності
Ступінь ризикуВисокий
Строк здійснення заходу3
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуНеподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів
Опис суті порушенняТОВ "Українська бурова компанія" спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.05.2015 № 6050 не надало звіти про виконання Програми робіт за 2016, 2017 роки

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу Номер документу Тип документу Файл
2018-05-25192НаказСкачати

Результати

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2018-05-30 12:002018-06-01 17:003

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяНіНі

Акт від 2018-06-01 9

Номер акту9
Дата акту2018-06-01
Акт, складений за результатами перевірки (.pdf)Скачати

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 6 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
6Затверджені щомісячні технологічні режими по свердловинах Сарської ділянки Харківцівського родовища на 2017 рік в частині загального видобутку газу перевищували проектний рівень на 20-25%, у 2018 році - на 30-35%.
  1. Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12
  1. ст. 20, 28, 36
5Фактичний видобуток газу (з урахуванням розчиненого газу) у 2017 році склав 12,601 млн. м3 при проектному 10,0 млн. м3. При цьому середній фактичний дебіт по свердловині № 23 у 2017 склав 25,7 тис. м3/добу при 17.4 тис. м3/добу проектному. У 2018 році фактичний дебіт по зазначеній свердловині складав від 22437 м3/добу (у квітні) до 26405 м3/добу (у лютому) при проектному - 16,5 тис. м3/добу.
  1. Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12
  1. ст. 20, 28, 36
4На момент проведення перевірки не розпочаті роботи з буріння та облаштування свердловин відповідно до п. 7 Програми робіт (строки проведення робіт І кв. 2017 -1 кв. 2025).
  1. Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12
  1. ст. 20, 28, 37
3На момент проведення перевірки не розпочаті роботи з підготовки матеріалів на отримання земельної ділянки для потреб, пов’язаних 3 бурінням проектних свердловин (строки виконання робіт І кв. 2016 - IV кв. 2029), що є пунктом 6 Програми робіт з видобування вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища.
  1. Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12
  1. ст. 20, 28, 37
2Чинна Програма робіт з видобування вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища не відповідає проекту розробки Харківцівського нафтогазоконденсатного родовища (Сарська ділянка), а саме: п.7 Програми робіт передбачає «Буріння та облаштування свердловин відповідно до вимог проекту розробки родовища (строки проведення робіт І кв. 2017 - І кв. 2025)». Відповідно до протоколу ЦКР Міненерговугілля від 03.06.2015 № 87 видобуток вуглеводнів в межах зазначеної ділянки запроектований з 2015 до 2054 років. При цьому фонд свердловин протягом усього строку промислової розробки затверджений у кількості 2 свердловин. Зокрема, протоколом ЦКР Міненерговугілля від 03.06.2015 № 87 прийнятий перший варіант розробки: «збереження існуючої системи розробки і продовження видобутку вуглеводнів свердловинами №№ 22, 23 з II і І-го об’єктів відповідно (І експлуатаційний об’єкт - газоконденсатний поклад продуктивного пласта В-20б; II експлуатаційний об’єкт - нафтовий поклад продуктивного пласта В-18 а)». Розділом 8 «Рекомендації з дорозвідки родовища» лише зазначається, що керуючись рекомендаціями «Проектом пошуково- розвідувальних робіт на нафту і газ на Сарській ділянці Харківцівського родовища вуглеводнів (м. Полтава, ДП «Укрнаукагеоцентр», 2013), запропоновано пробурити одну пошукову свердловину 25». Останнім проектом передбачено було буріння пошукової свердловини № 25 з метою виявлення покладів вуглеводнів у верхньовізейських горизонтах В-23, В-22, В-21 з отриманням необхідних вихідних даних для переведення перспективних ресурсів категорії С3 в попередньо розвідані запаси категорії С2 і підрахунку приросту попередньо розвіданих запасів.
  1. Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12
  1. Статті 20, 28

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Ні

Розпорядчі документи

Припис від 2018-06-01 9

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіНадіслано рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв'язку
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документзаступник Директора Департаменту державного геологічного контролю-начальник відділу контролю за геологічним вивченням та використанням надр Департаменту державного геологічного контролю Бурлуцький М.С.
Файл розпорядчого документаСкачати

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-5 із 6 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) Проект розробки Харківцівського нафтогазокон- денсатного родовища (Сарська ділянка) (ТОВ «НВФ «Гера ЛТД», м. Харків, 2015) не погоджений у встановленому порядку Держгеонадрами, Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12, Статті 20, 36надати документи, які підтверджують факт усунення порушень2018-06-15Так
22) Чинна Програма робіт з видобування вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища не відповідає проекту розробки Харківцівського нафтогазоконденсатного родовища (Сарська ділянка), а саме: п.7 Програми робіт передбачає «Буріння та облаштування сверд..., Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12, Статті 20, 28надати документи, які підтверджують факт усунення порушень2018-06-15Так
33) На момент проведення перевірки не розпочаті роботи з підготовки матеріалів на отримання земельної ділянки для потреб, пов’язаних 3 бурінням проектних свердловин (строки виконання робіт І кв. 2016 - IV кв. 2029), що є пунктом 6 Програми робіт з видобування..., Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12, ст. 20, 28, 37надати документи, які підтверджують факт усунення порушень2018-06-15Так
44) На момент проведення перевірки не розпочаті роботи з буріння та облаштування свердловин відповідно до п. 7 Програми робіт (строки проведення робіт І кв. 2017 -1 кв. 2025). , Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12, ст. 20, 28, 37надати документи, які підтверджують факт усунення порушень2018-06-15Так
55) Фактичний видобуток газу (з урахуванням розчиненого газу) у 2017 році склав 12,601 млн. м3 при проектному 10,0 млн. м3. При цьому середній фактичний дебіт по свердловині № 23 у 2017 склав 25,7 тис. м3/добу при 17.4 тис. м3/добу проектному. У 2018 році фак..., Закон України «Про нафту і газ», Закон України, № 2665-III, 2001-07-12, ст. 20, 28, 36надати документи, які підтверджують факт усунення порушень2018-06-15Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе виконано
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну