Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Загальні дані

Найменування суб’єкта господарюванняДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів51914, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ НАЛИВАЙКО, будинок 14
Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)00991611
Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)дотримання вимог природоохоронного законодавства
Ступінь ризикуВисокий
Строк здійснення заходу9
Примітки

Підстави перевірки

Підстава 1

Документи, якими передбачені підстави проведення позапланового заходуЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V
Підстава проведення позапланового заходуПеревірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Опис порушеньдозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відсутній, інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу не проведено, статистична звітність по формі 2-ТП(повітря) по визначенню фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не подається, дозвіл або декларації на здійснення операції у сфері поводження з відходами відсутній, первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються на підприємстві не ведеться, статистична звітність щодо поводження з відходами не подається, допускається змішування відходів різних за своїми морфологічними ознаками, дозвіл на спеціальне водокористування відсутній, не належне утримання межових, квартальних, діляночних стовпчиків розташованих на ділянках, які відведені для користування
Дата розпорядчого документу2017-04-20
Тип розпорядчого документуприпис
Номер розпорядчого документу4-2653-5-3

Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

Дата документу2018-05-31
Номер документу440-П
Тип документуНаказ
Файл (.pdf)Скачати

Результати

Строк проведення заходу

Дата та час початкуДата та час завершенняФактичний строк проведення
2018-06-05 12:002018-06-15 16:009

Інформація про попередні заходи

ІнформаціяПопередній плановий західПопередній позаплановий захід
ВідбувавсяТакТак
Дата початку2010-04-17 00:00:002013-05-14 00:00:00
Дата завершення2014-04-17 00:00:002026-05-14 00:00:00
Акт перевірки14.04.1726.05.14
ПриписВидававсяВидавався
Вимоги приписуНе виконаноНе виконано

Акт від 2018-06-15 265/6-7/18

Дата початку заходу
Номер акту265/6-7/18
Дата акту2018-06-15

Інформація про результати заходу державного нагляду (контролю)

Показані 1-5 із 6 записів.
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших, що підтверджують наявність порушення вимог законодавства)Нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушеноЧастина НПАПідрозділ, в якому знайдено порушенняОб'єкт, в якому знайдено порушення
1дозвід або декларація на утворення та розміщення відходів відсутні
  1. Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05
  1. 17,26,27,32,33
2первинний поточний облік кількості відходів, які можуть утворюватись не ведеться, статистична звітність за формою 1ВТ (відходи) не складається
  1. Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05
  1. 17,27
3спостерігається змішування відходів різних за своїм морфологічним походженням
  1. Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05
  1. 17
4інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не проведено. дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутній. журнали первинної облікової документації у сфері охорони атмосферного повітря не ведуться, пилогазоочисне устаткування на підприємстві не використовується
  1. Про охорону атмосферного повітря, Закон України, 2707-XII, 1992-10-16
  1. 10,11
5дозвіл на спеціальне водокористування відсутній , первинний облік не ведеться, звітність не подається, вимірювальною апаратурою не обладнано
  1. Водний кодекс України, Кодекс України, 213/95-ВР, 1995-06-06
  1. 44

Інформація про вручення акта

Примірник акту вручено керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі?Ні

Розпорядчі документи

Припис від 2018-06-20 4-5350-6-3

Інформація щодо вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представниковіВручено
Дата вручення розпорядчого документа суб'єкту господарювання або його представникові2018-06-20
Посадова особа контролюючого органу, яка підписала розпорядчий документзаступник начальника інспекції

Порушення в розпорядчому документі

Показані 1-5 із 6 записів.
 Назва порушенняДії, які необхідно виконати для усунення порушення (опціонально)Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПодовжений Строк (термін), до спливу (настання) якого необхідно усунути порушенняПорушення з акту?
11) дозвід або декларація на утворення та розміщення відходів відсутні, Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05, 17,26,27,32,33розробити інвентаризацію відходів відповідно до фактичного стану підприємства з урахуванням всіх видів відходів, що утворюються, отримати дозвіл на розміщення відходів, або декларації на здійснення операції у сфері поводження з відходами2018-12-20Так
22) первинний поточний облік кількості відходів, які можуть утворюватись не ведеться, статистична звітність за формою 1ВТ (відходи) не складається, Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05, 17,27забезпечити ведення первинного обліку кількості відходів, що утворюються на підприємстві за формою 1-ВТ в повному обсязі.2018-12-20Так
33) спостерігається змішування відходів різних за своїм морфологічним походженням, Про відходи, Закон України, 187/98-ВР, 1998-03-05, 17місця тимчасового зберігання відходів обладнати у відповідності до вимог законодавства2018-12-20Так
44) інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не проведено. дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутній. журнали первинної облікової документації у сфері охорони атмосферного повітря не ведуться, пилогазо..., Про охорону атмосферного повітря, Закон України, 2707-XII, 1992-10-16, 10,11розробити інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферувідповідно до фактичного станупідприємства. отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, організувати ведення статистичної звітності по формі 2-ТП (повітря) по визначенню всіх фактичнихвикидів забруднюючих речовин в атмосферу2018-12-20Так
55) дозвіл на спеціальне водокористування відсутній , первинний облік не ведеться, звітність не подається, вимірювальною апаратурою не обладнано, Водний кодекс України, Кодекс України, 213/95-ВР, 1995-06-06, 44отримати дозвіл на спеціальне водокористування. не допускати забір та використання підземних вод без дозволу на спецводокористування. встановити водовимірювальну апаратуру щодо обліку водоспоживання на свердловині. подавати звіти про водокористування за встановленою формою2018-12-20Так

Адміністративне оскарження

Наявність адміністративного оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Судове оскарження

Наявність судового оскарження розпорядчого документаНе оскаржувався

Інформація щодо виконання розпорядчого документу

Статус виконанняНе визначено

Санкції

Санкція Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом від 2018-06-15

Санкцію накладено за невиконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства або за безпідставний недопуск до перевірки, інші подібні порушення?Так
Порушеннядозвід або декларація на утворення та розміщення відходів відсутні
НПА, яким передбачено санкціюКодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття, частина, пункт, підпункт, абзац НПА, яким передбачено санкцію82
Тип передбаченої санкціїШтраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Інформація щодо наявності негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства (опціонально)Відсутні
Тип негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства
Орган, який застосовує санкціюКонтролюючий орган

Інформація щодо документа КО про застосування санкції

Тип документа КО про застосування санкціїПостанова
Дата документа КО про застосування санкції2018-06-15
Номер документа КО про застосування санкції03631,03636,03637,03638,03639,0

Розмір санкції

Сума в грн.1190

Інформація щодо оскарження документа КО про застосування санкції

Наявність адміністративного оскарження документа КО про застосування санкціїНе оскаржувався

Санкція Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом від 2018-06-15

Санкцію накладено за невиконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства або за безпідставний недопуск до перевірки, інші подібні порушення?Ні
Порушеннявідсутні квартальні стовпчики в кв. 40 Курилівського лісництва та в кв. 17,24 Миколаївського лісництва
НПА, яким передбачено санкціюКодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття, частина, пункт, підпункт, абзац НПА, яким передбачено санкцію64
Тип передбаченої санкціїШтраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Інформація щодо наявності негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства (опціонально)Відсутні
Тип негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства
Орган, який застосовує санкціюКонтролюючий орган

Інформація щодо документа КО про застосування санкції

Тип документа КО про застосування санкціїПостанова
Дата документа КО про застосування санкції2018-06-15
Номер документа КО про застосування санкції03630

Розмір санкції

Сума в грн.136

Інформація щодо оскарження документа КО про застосування санкції

Наявність адміністративного оскарження документа КО про застосування санкціїНе оскаржувався

Санкція Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом від 2018-06-15

Санкцію накладено за невиконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства або за безпідставний недопуск до перевірки, інші подібні порушення?Ні
Порушеннявідсутні квартальні стовпчики в кв. 40 Курилівського лісництва та в кв. 17,24 Миколаївського лісництва
НПА, яким передбачено санкціюКодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття, частина, пункт, підпункт, абзац НПА, яким передбачено санкцію64
Тип передбаченої санкціїШтраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Інформація щодо наявності негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства (опціонально)Відсутні
Тип негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства
Орган, який застосовує санкціюКонтролюючий орган

Інформація щодо документа КО про застосування санкції

Тип документа КО про застосування санкціїПостанова
Дата документа КО про застосування санкції2018-06-15
Номер документа КО про застосування санкції03628

Розмір санкції

Сума в грн.136

Інформація щодо оскарження документа КО про застосування санкції

Наявність адміністративного оскарження документа КО про застосування санкціїНе оскаржувався

Історія змін

АтрибутСтаре значенняНове значенняДатаПідстава зміни перевірки
Тип діяльностідотримання вимог природоохоронного законодавства2018-07-05 12:19:43
Дата початку2018-06-052018-07-05 12:19:43
Планова тривалість92018-07-05 12:19:43
Стан перевіркиЗапланованоПроведено2018-07-05 12:19:43
Сфера державного нагляду (контролю)дотримання вимог природоохоронного законодавства2018-07-05 12:19:43
Дата завершення2018-06-152018-07-05 12:19:43
Посадаголовний лісничий ДП "Дніпродзержинський лісгосп"2018-07-05 12:19:43
ПІБЛевус Лариса Степанівна2018-07-05 12:19:43
Номер акту, складеного за результатами перевірки265/6-7/182018-07-05 12:19:43
Час початку12:002018-07-05 12:19:43
Час завершення16:002018-07-05 12:19:43
Дата акту, складеного за результатами перевірки2018-06-152018-07-05 12:19:43
Остання планова перевірка12018-07-05 12:19:43
Дата початку останньої планової перевірки10.04.172018-07-05 12:19:43
Дата завершення останньої планової перевірки14.04.172018-07-05 12:19:43
Акт останньої планової перевірки14.04.172018-07-05 12:19:43
Припис12018-07-05 12:19:43
Вимоги припису02018-07-05 12:19:43
Остання позапланова перевірка12018-07-05 12:19:43
Дата початку останньої позапланової перевірки13.05.142018-07-05 12:19:43
Дата завершення останньої позапланової перевірки26.05.142018-07-05 12:19:43
Акт останньої позапланової перевірки26.05.142018-07-05 12:19:43
Припис останньої позапланової перевірки12018-07-05 12:19:43
Вимоги припису останньої позапланової перевірки02018-07-05 12:19:43
Містить розпорядчі документи12018-07-06 11:23:50

Резюме перевірки

Статус Проведено
Тип перевірки Позапланова
Контролюючий орган Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області
Дати 2018-06-05 - 2018-06-15
Сфера контролю Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів
Розпорядчі документи Так
Санкції Так

Навігаційне меню

Державна регуляторна служба України Офіс ефективного регулювання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Опендатабот - відкриваємо Україну