Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС
Питання для перевірки дотримання вимог законодавста, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання у відповідній сфері (частина №1)
1.1Письмове рішення органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, та вимог законодавства, що стали підставою для прийняття рішення про усунення таких порушень, виконано своєчасноНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина перша статті 9, частина шістнадцята статті 19 , Про ліцензування видів господарської діяльності
 2. абзац третій статті 11, частина перша статті 12 , Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
1.2Повторні протягом двох років порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, та вимог законодавства відсутніНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина перша статті 9, пункт 6 частини другої статті 16, частина шістнадцята статті 19 , Про ліцензування видів господарської діяльності
 2. абзац третій статті 11, частина перша статті 12, Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
1.3Факти провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, без ліцензії чи здійснення такої господарської діяльності з порушенням умов ліцензування відсутніНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина перша статті 20 , Про ліцензування видів господарської діяльності
1.4Присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов суб’єктом господарювання забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина одинадцята статті 4 , Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 2. абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
1.5Посадові особи органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов суб’єктом господарювання допущеніНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий статті 11 , Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
1.6Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, суб’єктом господарювання наданіНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий статті 11 , Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
1.7Вимоги нормативно-правових актів, будівельних норм, нормативних документів у сфері містобудівної діяльності та робочої документації, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, під час будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац перший пункту 7, абзац третій пункту 10 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. ., ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
 3. частина перша статті 27 , Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні
1.8Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, провадиться за Переліком видів робіт, затвердженим Кабінетом Міністрів УкраїниНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 9 частини першої статті 7 , Про ліцензування видів господарської діяльності
 2. пункт 2 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.1Розпорядчий документ про затвердження організаційної структури суб’єкта господарювання наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.2Затверджена організаційна структура суб’єкта господарювання переліку видів робіт у додатку до ліцензії відповідаєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.3В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання адміністративно-керівних функцій наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.4В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання виробничо-технічних функцій наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.5В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання планово-договірних функцій наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.6В організаційній структурі підприємства підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання виробничих функцій наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.7В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання юридичних функцій наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.8В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій з контролю якості наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.9В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій промислової безпеки та охорони праці наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.10В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій щодо зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування, наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.11В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення виконання функцій щодо зберігання протягом строку дії ліцензії документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.12В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення оформлення, ведення та збереження виконавчої документації наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.13В організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділ та/або спеціаліст(и) для забезпечення створення та ведення фонду національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності наявний(і)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.14Розпорядчий документ про затвердження положень про відповідні структурні підрозділи наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.15Розпорядчий документ про затвердження посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.16Укладені трудові договори з усіма найманими працівниками наявніНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. частина перша статті 24 , Кодекс законів про працю України
2.17Національні стандарти, будівельні норми та нормативно-правові акти у сфері містобудівної діяльності наявніНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац шостий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.18Документ, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання, наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац восьмий підпункту 1 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.19Документи (копії), що підтверджують достовірність даних, що зазначалися суб’єктом господарювання у документах, які подавалися органові ліцензування для отримання ліцензії, наявніНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.20Документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 8, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.21Плата за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії суб’єктом господарювання внесенаНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина друга статті 14, Про ліцензування видів господарської діяльності
2.22Суб’єкт господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до своєї організаційної структури, напряму діяльності та згідно з вимогами Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) укомплектованийНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 3 пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. Класифікатор професій ДК 003:2010
 3. розділи 1 – 4 , Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
2.23Документи, що підтверджують право власності (оренди) на адміністративні та виробничі приміщення, виробничу базу (у разі потреби), інші допоміжні приміщення, необхідні для виконання робіт відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, наявніНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац сьомий підпункту 1 пункту 8, абзац другий підпункту 1 пункту 12, абзац другий підпункту 1 пункту 15, абзац другий підпункту 1 пункту 18 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.24Інформація про право власності (оренди) на засоби виробництва (техніку, устаткування, обладнання, прилади та інструменти) згідно з технологічними вимогами виконання робіт відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, наявнаНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац сьомий підпункту 1 пункту 8, абзац третій підпункту 1 пункту 12, абзац третій підпункту 1 пункту 15, абзац третій підпункту 1 пункту 18 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.25Засоби вимірювальної техніки, методики, інструкції, необхідні для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій відповідно до переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, наявніНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 12, абзац четвертий підпункту 1 пункту 15, абзац четвертий підпункту 1 пункту 18 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.26Своєчасність оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», іншими будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності, на об’єкті будівництва забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий підпункту 2 пункту 12 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
2.27Своєчасність оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами, за видами обладнання, що монтується на об’єкті будівництва, забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий підпункту 2 пункту 15, абзац другий підпункту 2 пункту 18 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.28Єдність вимірювань забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 2 пункту 12, абзац третій підпункту 2 пункту 15, абзац третій підпункту 2 пункту 18 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.29Орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в документах суб’єкта господарювання, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше одного місяця з дня настання таких змін повідомленийНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина друга статті 15 , Про ліцензування видів господарської діяльності
 2. абзац дванадцятий пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.30Орган ліцензування про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, загалом або за певними місцями провадження такої діяльності у строк не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності повідомлений Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац чотирнадцятий пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
2.31Орган ліцензування про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, у строк не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах повідомлений Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац дев’ятнадцятий пункту 8 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
3.1Фізична особа – підприємець вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац перший пункту 11 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
3.2Керівник суб’єкта господарювання і головний інженер працевлаштовані за основним місцем роботиНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 9 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. коди КП 121, 1313, 1223.1, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.3Для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками, кількість працевлаштованих не за основним місцем роботи заступників керівника суб’єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів у розмірі не більш як 50 відсотків їх загальної кількості наявнаНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 9 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. коди КП 122, 123, 1223, 1239 , Класифікатор професій ДК 003:2010
3.4Для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за 
класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками, кількість працевлаштованих не за основним місцем роботи заступників керівника суб’єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів у розмірі не більш як 20 відсотків їх загальної кількості наявнаНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 2 пункту 9 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. коди КП 122, 123, 1223, 1239, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.5Керівник суб’єкта господарювання або його заступник вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання та стаж роботи за посадою нижчого рівня не менше двох років для магістра (спеціаліста) або трьох років для бакалавра маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 9 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. коди КП 121, 1313, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.6Головний інженер вищу освіту (магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання та стаж роботи за посадою нижчого рівня не менше двох років для магістра або трьох років для спеціаліста маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 9, абзац другий пункту 13, абзац другий пункту 16, абзац другий пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. код КП 1223.1, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.7Начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищу освіту (магістр, спеціаліст) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання та стаж роботи за професією не менше двох років маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 9 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. коди КП 1223, 1223.1 , Класифікатор професій ДК 003:2010
3.8Керівники, професіонали та фахівці залежно від видів виконуваних робіт відповідну освіту та кваліфікацію маютьНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий підпункту 1 пункту 9 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. розділ 4.7 КП; коди КП 
1223, 1223.1, 1223.2, 2142.2, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.9Начальник будівельної дільниці вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання та стаж роботи за професією керівників нижчого рівня не менше двох років для магістра (спеціаліста) або трьох років для молодшого спеціаліста (бакалавра або молодшого бакалавра) маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій пункту 13, абзац третій пункту 16, абзац третій пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. код КП 122, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.10Виконавець робіт вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання та стаж роботи майстром на будівництві не менше двох років маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий пункту 13, абзац четвертий пункту 16, абзац четвертий пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. код КП 1223.2, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.11Майстер будівельних та монтажних робіт вищу освіту (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац п’ятий пункту 13, абзац п’ятий пункту 16, абзац п’ятий пункту 19, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. код КП 1223.2, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.12Технік-будівельник вищу освіту (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр) за спеціалізацією відповідно до напряму діяльності суб’єкта господарювання маєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац шостий пункту 13, абзац шостий пункту 16, абзац шостий пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. код КП 3112, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.13Спеціалізація за освітою професіоналів та фахівців за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника організаційній структурі суб’єкта господарювання та переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, відповідаєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац сьомий пункту 13, абзац сьомий пункту 16, абзац сьомий пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. коди КП 122, 123, 214, 1223.1, 1223.2, 3112, Класифікатор професій ДК 003:2010
3.14Кваліфікація робітників для виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012 відповідає та підтверджується відповідними документами про кваліфікаціюНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац п’ятнадцятий пункту 13 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. ., ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.1.1-5-2001, MOD)
 3. ., ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012
 4. розділ 2, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Розділ 2)
 5. ., Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи
3.15Кваліфікація зварників вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці 
від 19 квітня 1996 року № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
31 травня 1996 року за № 262/1287, відповідаєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац шістнадцятий пункту 13, абзац п’ятнадцятий пункту 16, абзац п’ятнадцятий пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. Про затвердження Правил атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96)
3.16Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533, відповідаєНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац сімнадцятий пункту 13, абзац шістнадцятий пункту 16, абзац шістнадцятий пункту 19 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
 2. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98)
4.1Суб’єкт господарювання будівельними машинами, технологічними комплектами засобів малої механізації, устаткуванням, оснащенням, інвентарем, пристроями та інструментом відповідно до технологічних вимог виконання робіт та переліку видів робіт, що визначений у додатку до ліцензії, забезпеченийНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий пункту 10, абзац перший пункту 14, абзац перший пункту 17, абзац перший пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.2Суб’єктом господарювання вимоги із забезпечення промислової безпеки та охорони праці на об’єкті будівництва дотриманоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац четвертий пункту 10 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.3Суб’єктом господарювання здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац вісімнадцятий пункту 14, абзац шостий пункту 17, абзац шістнадцятий пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.4Документи, що підтверджують відповідність та якість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами, наявні Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац дев’ятнадцятий пункту 14, абзац сьомий пункту 17, абзац сімнадцятий пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.5Документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок наявніНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац двадцятий пункту 14, абзац восьмий пункту 17 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.6Проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац двадцять перший пункту 14, абзац дев’ятий пункту 17, абзац дев’ятнадцятий пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.7Документальне підтвердження належного технічного стану та/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів наявнеНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац вісімнадцятий пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.8Суб’єктом господарювання контроль якості виконаних робіт забезпечено (власна лабораторія з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт або лабораторія, що надає послугу з проведення лабораторних досліджень на договірних засадах, наявна)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий пункту 14, абзаци другий, третій пункту 17, абзаци дев’ятий, десятий пункту 20 Ліцензійних умов, абзац перший пункту 9 додатка 2 до Ліцензійних умов, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.9Договір з лабораторією, що надає послуги з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт (у разі відсутності власної лабораторії з проведення лабораторних випробувань якості виконаних робіт), наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. тринадцятий, чотирнадцятий пункту 14, абзаци другий, третій пункту 17, абзаци дев’ятий, десятий пункту 20 Ліцензійних умов, абзац перший пункту 9 додатка 2 до Ліцензійних умов, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.10Документ, що підтверджує акредитацію відповідним органом з акредитації власної лабораторії або лабораторії, що надає послугу з проведення лабораторних досліджень на договірних засадах, наявнийНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий пункту 14, абзаци другий, третій пункту 17, абзаци дев’ятий, десятий пункту 20 Ліцензійних умов, абзац перший пункту 9 додатка 2 до Ліцензійних умов, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.11Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо ґрунтових споруд та основ шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий пункту 14, абзаци дев’ятий – одинадцятий пункту 20, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.12Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий пункту 14, абзаци дев’ятий, десятий, тринадцятий пункту 20, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.13Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци тринадцятий, чотирнадцятий, сімнадцятий пункту 14, абзаци дев’ятий, десятий, чотирнадцятий пункту 20, Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.14Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо електричних, електромеханічних робіт шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци другий – четвертий пункту 17, абзаци дев’ятий, десятий, п’ятнадцятий пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.15Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів до зварних з’єднань трубопроводів забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци другий, третій, п’ятий пункту 17 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
4.16Здійснення контролю якості виконаних робіт щодо дорожніх покриттів шляхом проведення лабораторних випробувань щодо відповідності марки бетону забезпеченоНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзаци дев’ятий, десятий, дванадцятий пункту 20 , Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
Загальна інформація
 • Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • 2018-12-20
 • 360
 • Чинний
  1. Будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середнім (СС2) та значними (СС3) наслідками, що підлягає ліцензуванню
 • Опубліковано
 • Опубліковано
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну