Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС
Питання для перевірки дотримання вимог законодавста, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання у відповідній сфері (частина №1)
1.1Підготовчі роботи виконуються з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролюНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина перша статті 35 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. пункт 13 , Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
1.2Підготовчі роботи виконуються на підставі декларацій про початок виконання підготовчих робіт, які є чинними до завершення будівництва об’єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»Незначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» , Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності
1.3Будівельні роботи виконуються після подання повідомлення про початок виконання будівельних робітНезначний;
 1. Пункт 1 частини першої статті 34 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. пункт 13 , Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
1.4Будівельні роботи виконуються на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт, які є чинними до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»Незначний; Середній;
 1. Пункт 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» , Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності
1.5Будівельні роботи виконуються після отримання дозволу на виконання будівельних робітСередній; Високий;
 1. Частина перша статті 37 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. пункт 27 , Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
1.6Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, достовірніНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 11 , Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
1.7Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання будівельних робіт, достовірніНезначний;
 1. Пункт 11 , Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
1.8Дані, зазначені в декларації про початок виконання підготовчих робіт, достовірніНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт 5 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» , Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності
1.9Дані, зазначені в декларації про початок виконання будівельних робіт, достовірніНезначний; Середній;
 1. Підпункт 5 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» , Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності
2.1Архітектор, інші проектувальники, які здійснили роботи зі створення об’єктів архітектури, додержались Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий частини першої 
статті 26, Про архітектурну діяльність
 2. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
2.2Проектна документація розроблена та затверджена відповідно до статті 7 Закону України «Про архітектурну діяльність», Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, та Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389Незначний; Середній; Високий;
 1. Статті 7, 9 , Про архітектурну діяльність
 2. частина перша статті 31 , Про регулювання містобудівної діяльності
 3. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 4. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
2.2.1Завдання на проектування об’єктів будівництва складено з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджено замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац перший підпункту 4.1 пункту 4 , Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
2.2.2Проектна документація на будівництво об’єкта розроблена з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом)Незначний; Середній; Високий;
 1. Абзац перший пункту 9 , Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
2.3Проект об’єкта архітектури розроблено під керівництвом або за обов’язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікатНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац тринадцятий частини першої статті 1, стаття 7, частина друга статті 20, Про архітектурну діяльність
 2. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури
 3. Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
3.1Експертиза проектів будівництва проведена в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»Незначний; Середній; Високий;
 1. Частина п'ята статті 7 , Про архітектурну діяльність
 2. частини друга, четверта статті 31 , Про регулювання містобудівної діяльності
 3. пункти 6 - 18 , Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 4. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України
3.2Експертиза проектів будівництва проведена експертними організаціями, відомості про які внесені до переліку експертних організаційНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина друга статті 31 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
3.3До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об’єкта архітектури залучено архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікатНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина шоста статті 7 , Про архітектурну діяльність
 2. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури
3.4Експертизу проекту будівництва здійснено з дотриманням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правилНезначний; Середній; Високий;
 1. Стаття 7, Про архітектурну діяльність
 2. стаття 31 , Про регулювання містобудівної діяльності
 3. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 4. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України
4.1Генпідрядник (підрядник) та субпідрядники мають право виконувати будівельні роботи, інформація щодо генпідрядника (підрядника) відповідає даним, зазначеним у документі, що дає право на виконання будівельних робітНезначний; Середній; Високий;
 1. Статті 317 - 319 , Господарський кодекс України
 2. частина перша статті 17 , Про архітектурну діяльність
 3. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
 4. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
 5. Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
4.2Генпідрядник (підрядник) має ліцензію з відповідним переліком видів робітСередній; Високий;
 1. Пункт 9 частини першої статті 7 , Про ліцензування видів господарської діяльності
4.3Субпідрядник має відповідну ліцензію з відповідним переліком видів робітСередній; Високий;
 1. Пункт 9 частини першої статті 7 , Про ліцензування видів господарської діяльності
4.4Авторський нагляд забезпечено замовником та здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури»Незначний; Середній; Високий;
 1. Стаття 11 , Про архітектурну діяльність
 2. Порядок авторського нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
4.5Відвідування об’єкта архітектури представниками авторського нагляду здійснюється згідно з планом-графікомНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 4 Порядку авторського нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
4.6Результати авторського нагляду фіксуються в журналі авторського наглядуНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац перший пункту 5 Порядку авторського нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
4.7Представник авторського нагляду під час відвідування об’єкта архітектури вносить до журналу авторського нагляду зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядникаНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац другий пункту 5 Порядку авторського нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
4.8Технічний нагляд забезпечено замовником та здійснюється особами, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури»Незначний; Середній; Високий;
 1. Стаття 11 , Про архітектурну діяльність
 2. Порядок технічного нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
4.9Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікатНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 3 Порядку технічного нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
4.10Особа, що здійснює технічний нагляд проводить перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документівНезначний; Середній; Високий;
 1. Абзац третій підпункту 1 пункту 5 Порядку технічного нагляду, Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури
5.1Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»Незначний; Середній; Високий;
 1. Частина перша статті 9 , Про архітектурну діяльність
 2. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України
5.2За результатом виконаних будівельних робіт належним чином та у повному обсязі оформлена виконавча документація На об’єкті будівництва здійснюється контроль якості будівельних робіт та їх результатівНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 4.8, ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
5.3На об’єкті будівництва здійснюється контроль якості будівельних робіт та їх результатівНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункти 4.7, 8 , ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
5.4Будівельний майданчик утримується відповідно до рішень з організації будівництва, прийнятих у ПТД, вимог охорони праці і промислової безпеки та правил пожежної безпекиНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункт 7.3 , ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
5.5При виконанні будівельних робіт забезпечена комплексна безпека будівництва у тому числі для об’єктів прилеглої забудови та навколишнього середовищаНезначний; Середній; Високий;
 1. Пункти 4.3, 7.13 , ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»
5.6Замовники та підрядники під час створення об’єкта архітектури виконали обов’язки, визначені статтею 27 Закону України «Про архітектурну діяльність»Незначний; Середній; Високий;
 1. Стаття 27 , Про архітектурну діяльність
 2. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України
6.1Закінчений будівництвом об’єкт, що експлуатується, прийнятий в експлуатаціюНезначний; Середній; Високий;
 1. Частина восьма статті 39 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. пункт 12, Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
6.2Вимоги раніше виданого припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил виконаноНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт «а» пункту 3 частини третьої статті 41 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. підпункт 3 пункту 11 , Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
6.3Вимоги раніше виданого припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт виконаноНезначний; Середній; Високий;
 1. Підпункт «б» пункту 3 частини третьої статті 41 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. підпункт 3 пункту 11 , Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
6.4Дані, зазначені в декларації про готовність об’єкта до експлуатації, достовірніНезначний; Середній;
 1. Частина десята статті 39 , Про регулювання містобудівної діяльності
 2. Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
Загальна інформація
 • Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
 • Мінрегіон
 • 2012-05-15
 • 240
 • Чинний
  1. Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт (державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)
  2. Будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середнім (СС2) та значними (СС3) наслідками, що підлягає ліцензуванню
 • Опубліковано
 • Опубліковано
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну