Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Перелік ризиків

ЦільНебезпекаНаслідокКритерії ризику
  
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)втрата, нестача або пошкодження зерна чи продуктів його переробки зерновим складом та/або зернопереробним підприємством, відмова зернового складу в прийнятті зерна на зберігання
  1. збитки, завдані поклажодавцеві або володільцеві складських документів на зерно
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)зберігання зерна або продуктів його переробки неналежної якості
  1. збитки, завдані споживачам (покупцям) зерна або продуктів його переробки
Інші суспільні інтереси (О6) - продовольча безпека держави (O6)втрата, нестача або пошкодження зерна чи продуктів його переробки
  1. збитки, завдані поклажодавцеві або володільцеві складських документів на зерно, державному та місцевому бюджетам, зумовлені дефіцитом зерна та/або продуктів його переробки і необхідністю їх імпорту в Україну
Загальна інформація
  • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
  • Кабінет Міністрів України
  • 2019-08-21
  • 787
  • Чинний
    1. Державний нагляд (контроль) в сфері зберігання зерна і продуктів його переробки
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну