Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

Перелік ризиків

ЦільНебезпекаНаслідокКритерії ризику
  
Життя та здоров’я людини (O1)незабезпечення туроператором обов’язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі
 1. заподіяння шкоди здоров’ю споживача туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)відсутність власного веб-сайта ліцензіата
 1. обмеження споживача туристичних послуг у можливості отримати інформацію про туристичний продукт
Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (O2)ненадання або надання не в повному обсязі споживачу туристичних послуг інформації про туристичний продукт до укладення договору на туристичне обслуговування
 1. заподіяння моральної шкоди споживачу туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)провадження туроператорської діяльності за відсутності фінансового забезпечення туроператора
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)надання послуг з туризму, вид якого не зазначений в ліцензії на провадження туроператорської діяльності
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)неукладення туроператором договору на туристичне обслуговування в письмовій або електронній формі
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)ненадання туристу платіжного документа (корінця прибуткового ордера, квитанції, касового чека тощо), що підтверджує оплату туристом вартості туристичних послуг, що надаються туроператором
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)відсутність агентських договорів з туристичним агентом про провадження посередницької діяльності з надання комплексу туристичних послуг, сформованих ліцензіатом, копій документів, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи)
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (O3)ненадання або надання не в повному обсязі туроператором послуг з туристичного обслуговування, визначених у договорі на туристичне обслуговування, що підтверджено рішенням суду
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Інші суспільні інтереси (O6)відсутність оргтехніки, програмного забезпечення, засобів телефонного зв’язку та доступу до Інтернету у місці провадження туроператорської діяльності
 1. завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг
Інші суспільні інтереси (O6)відсутність інформації про режим роботи ліцензіата у місці провадження туроператорської діяльності
 1. заподіяння моральної шкоди споживачу туристичних послуг
Інші суспільні інтереси (O6)відсутність на видному та доступному для туриста місці в тій частині місця провадження туроператорської діяльності, де здійснюється укладення договорів на туристичне обслуговування, інформації та документів, визначених ліцензійними умовами провадження туроператорської діяльності
 1. порушення вимог законодавства про захист прав споживачів
Інші суспільні інтереси (O6)неподання щорічного статистичного звіту до органу ліцензування у строк, визначений ліцензійними умовами
 1. відсутність достовірної інформації в органі ліцензування
Інші суспільні інтереси (O6)відсутність інформаційної вивіски або інформаційної таблички із зазначенням повного найменування ліцензіата у місці провадження туроператорської діяльності
 1. заподіяння моральної шкоди споживачу туристичних послуг
Загальна інформація
 • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі
 • Кабінет Міністрів України
 • 2018-09-19
 • 747
 • Чинний
  1. Туроператорська діяльність, що підлягає ліцензуванню
TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну