Пілотний модуль системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС

На цьому тижні команда Інспекційного порталу запровадила низку нововведень:

1. Сфери контролю - опублікований реєстр, та також матриця, що демонструє наявність/відсутність критеріїв ризику та форм актів у відповідних сферах, їх відповідність новій Методиці;

Опис:

Пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК відкрив можливість перегляду переліку сфер контролю в розрізі: Сфера контролю/Орган контролю (нагляду)/Критерій ризику/Форми актів.

Критерії та форми акту, що відповідають новій методиці підсвічуються відповідно:

зеленим - згідно з новою методикою;

жовтим - частина форм актів - згідно з новою методикою.

 

2. Критерії ризику - сторінки НПА, якими затверджено критерії ризику, тепер доповнено матрицею ризиків та переліком критеріїв, їх показників і балів;

Опис:

На сторінках НПА, якими затверджені критерії ризиків, виведено ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності та критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

 

3. Форми актів - сторінки НПА, якими затверджено форми актів, тепер доповнено переліком НПА та переліком питань;

Опис:

На сторінках НПА, яким затверджено форму акту, виведено НПА, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), а також питання для перевірки виконання вимог законодавства у сфері.

TAPAS
Опендатабот - відкриваємо Україну